Varan har lagts till i varukorgen

Ny Bygghandling 90 för anläggning

Projektering 30 maj 2011
Om bygget av Uddevallabron haft stöd av Bygghandlingar 90 Anläggning skulle anläggningsmodellerna varit bättre kvalitetssäkrade. Nu gick det bra ändå. Foto: Lennart Forsberg, Trafikverket.
Sjunde delen av Nya Bygghandlingar 90 med redovisning av anläggning är här. Handboken behandlar samtliga områden inom anläggningens marksida och modernt underlag för projektspecifika it-manualer.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Klas Eckerberg, landskapsarkitekt vid konsultföretaget Bjerking är projektledare och en av huvudförfattarna till den nya utgåvan av Bygghandlingar 90 Del 7, Redovisning av Anläggning.

Den största nyttan med handboken är enligt honom att man lär sig koda objekt, till exempel för användning i Cad-lager.

– Vi arbetar alltmer digitalt i byggprocessen och därför blir det allt viktigare hur vi klassificerar och kodar i anläggningsmodellen. Det har hittills funnits stora osäkerheter, det här är ett försök att säga att ”så här gör vi”.

Total omarbetning

Projektet har gjort en total genomarbetning av den första utgåvan från 1996. Framför allt avsnitten om hanteringen av digital information är helt omarbetade.

Ett övergripande mål är att handboken ska vara användbar även i infrastrukturprojekt. Ändringen av undertiteln från ”Redovisning av Mark” till ”Redovisning av Anläggning” är ett sätt att lyfta upp den intentionen. Nu ska även anläggning av till exempel vägar, gator, järnvägar, broar, parker, torg och bostadsgårdar stöttas av handboken.

Reder ut begreppen

Redovisning av Anläggning behandlar också symboler och beteckningar för bygghandlingar samt för de handlingar som ligger till grund för projekteringen.

–Vi har till exempel försökt definiera vad en anläggningsmodell är, och förklarat många andra viktiga standardiserade begrepp, säger Klas Eckerberg.

Begreppen är hämtade både från kartvärlden och från övriga standarder inom byggbranschen.

Gäller alla projekt

Rekommendationerna i handboken är tillämpbara på alla typer av anläggningsprojekt. Tanken är att den ska fungera lite som facit för kodning och klassificering, och även bidra till att skapa ett gemensamt projektspråk.

Klas Eckerberg uppmanar anläggningsaktörerna att ha handboken som underlag när de gör projektspecifika it-manualer. Dessa bör göras enligt rekommendationerna i Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning.

Text: Susanne Rosén

Slut på Cad-lagerstrulet. Begreppen är tydligare och de digitala anläggningsmodellerna bättre kvalitetssäkrade enligt huvdförfattaren Klas Eckerberg.
FAKTA Del 7, Anläggning

Tillägg och förändringar i den nya utgåvan av del 7:

 • digital anläggningsmodellering
 • begreppsdefinitioner
 • kodning av digitala objekt
 • anpassning till nya utgåvor av del 1, 2, 3, 4 och 8 av Bygghandlingar 90
 • anpassning till den nya BSAB-tabellen för byggdelar inom anläggning.
FAKTA Bygghandlingar 90

 • Handboksserien Bygghandlingar 90 i åtta delar utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar.
 • Rekommendationerna avser primärt utformning av projekthandlingar, det vill säga ritningar med tillhörande texthandlingar, men behandlar även sambandet med projektanknutna dokument, såsom AMA, svensk standard, typritningar med mera.

Handboken finns att beställa från 13 juni.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Slut på Cad-lagerstrulet. Begreppen är tydligare och de digitala anläggningsmodellerna bättre kvalitetssäkrade enligt huvdförfattaren Klas Eckerberg.
FAKTA Del 7, Anläggning

Tillägg och förändringar i den nya utgåvan av del 7:

 • digital anläggningsmodellering
 • begreppsdefinitioner
 • kodning av digitala objekt
 • anpassning till nya utgåvor av del 1, 2, 3, 4 och 8 av Bygghandlingar 90
 • anpassning till den nya BSAB-tabellen för byggdelar inom anläggning.
FAKTA Bygghandlingar 90

 • Handboksserien Bygghandlingar 90 i åtta delar utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar.
 • Rekommendationerna avser primärt utformning av projekthandlingar, det vill säga ritningar med tillhörande texthandlingar, men behandlar även sambandet med projektanknutna dokument, såsom AMA, svensk standard, typritningar med mera.

Handboken finns att beställa från 13 juni.