Varan har lagts till i varukorgen

Minska kostnad för kvalitetsbrist

Teknik 18 maj 2011
Byggbranschen kan spara stora belopp genom att minska kvalitetsbristerna. Foto: Ulf Söderlund
Byggbranschen kan spara mycket pengar genom att förbättra kvaliteten i arbetet. En ny rapport från Chalmers visar hur man går tillväga.

För fem år sedan visade Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi från Chalmers tekniska högskola att slöseriet i byggprojekt motsvarar ungefär 30-35 procent av ett projekts produktionskostnad. I en ny rapport visar Per-Erik Josephson och Johnny Lindström hur dessa kostnader kan minskas.

Rapporten ”Följ upp kostnader för kvalitetsbrister” visar hur kostnader för fel och brister kan minskas. Rapporten baseras på samtal med dels företagsledare och experter inom konsult- och byggföretag och dels experter som aktivt har lett förändringsarbete i ett eller flera framgångsrika företag och organisationer inom annan industri.

Per-Erik Josephson och Johnny Lindströms rapport ”Följ upp kostnader för kvalitetsbrister” är framtagen inom CMB, Centrum för management i byggsektorn vid Chalmers tekniska högskola.

God förbättringspotential

Samtalen med olika branschföreträdare visar att konsult- och byggföretag har goda möjligheter att systematiskt mäta och åtgärda kostnader för kvalitetsbrister eftersom företagen:

 • årligen genomför många projekt
 • har regelbundna möten på flera ledningsnivåer och i varje projekt
 • har system för att dokumentera ändringar
 • har ekonomisystem med information om kostnader för kvalitetsbrister
 • har stora intressen av att förbättra.

Fyra punkter

För att komma igång med ett systematiskt förbättringsarbete i syfte att minska kvalitetsbristkostnader bör man, enligt Per-Erik Josephson och Johnny Lindström, följa dessa fyra punkter:

 • bedöm nivån på kvalitetsbristerna
 • ta reda på vad ni redan mäter
 • skapa en kultur för omtanke och utveckling
 • forma en strategi för att långsiktigt minska kvalitetsbristkostnaderna.

Börja i rätt ände

De experter som intervjuades i studien underströk hur nödvändigt det var att börja i rätt ände och att arbeta långsiktigt. De framhöll vikten av att:

 • börja med rätt fokus
 • börja i rätt ände
 • börja på rätt nivå
 • arbeta med rätt inriktning
 • arbeta aktivt med mätningar – relevansen och användningen.

Läs mer

Rapporten ”Följ upp kostnader för kvalitetsbrister” kan laddas ner i pdf-format. Även kartläggning om slöseriet i byggprojekt kan läsas i pdf-format. I BygginfoPM 1-2006 kan du läsa en artikel om kartläggningen.

Rapporten ”Slöseri i byggprojekt” följs upp med rapporten ”Följ upp kostnaderna för kvalitetsbrister”.
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Rapporten ”Slöseri i byggprojekt” följs upp med rapporten ”Följ upp kostnaderna för kvalitetsbrister”.