Varan har lagts till i varukorgen
Inkompetent handläggning ger skadestånd
Lov och tillsyn 10 maj 2011
Särskilt höga krav på noggrannhet, omsorg och kompetens måste ställas på bygglovsprövning eftersom det är fråga om myndighetsutövning med mycket stor betydelse för enskilda. Det hävdar Hovrätten för västra Sverige i en dom.
Fastighetsägaren ansåg att kommunen genom allvarliga brister i sin hantering skulle vara ersättningsskyldig för de skador som han orsakats genom att bebygga fastigheten i enlighet med beviljat bygglov.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bostäder Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter