Varan har lagts till i varukorgen
Identifiera översvämningsrisken
Teknik 17 jun 2011
I rapporten finns en simulerad översvämningsutbredning för 100-årsregn i Linsdal, Kalmar. Det är är ett av fyra exempel på tätorters problem och möjliga hantering av extrema regn (Bilden är inte tagen i Kalmar). Foto: Anders Wester
Med en analysmodell får du en plan B som hjälper dig att identifiera tätortens översvämningsområden – innan extremregnet faller. Svenskt Vatten ger dig också praktiska exempel på problem och lösningar från fyra stora simuleringar.
Stig Emilsson
Informatör Anläggning

Redan i dag sker extrema regnhändelser och om klimatforskarna får rätt så kommer antalet händelser att öka i framtiden. Det har en direkt påverkan på dagvattensystemet.

I Sverige har vi mer eller mindre lokala översvämningar som följd. Konsekvenserna för dem som drabbas blir påtagliga.

Överbelastning förr eller senare

Vid dimensionering av dagvattensystem utgår man från att en viss nederbördssituation inträffar med en viss frekvens, till exempel en gång på tio år. När den ovanligt stora nederbörden faller kommer systemet troligen att överbelastas.

Även vid en glesare återkomsttid inträffar överbelastning förr eller senare. En ledningskapacitet som kan hantera så kallat 100-årsregn är inte realistiskt.

 Plan B behövs

Vid stora regn måste problemen hanteras i ett större perspektiv. Förmodligen är översvämningar påtagliga, och det handlar om att minimera de negativa konsekvenserna för tätorten. Det görs genom att välja platsen för översvämningen och visa alternativa vägar för vattnet.

Om du behöver göra det på stående fot får du troligen problem. Om du kan använda Plan B för tätorten är du istället väl förberedd.

Simuleringar för bästa vägar

Med hjälp av modern teknik kan du både beskriva vattnets utbredning och genom simuleringar hitta de bästa vägarna för vattnet. Som resultat får du lösningar för att minska konsekvenserna vid översvämningar.

För indata rekommenderas laserskannad höjddata i första hand. Med den nya nationella höjdmodellen som bygger på flygburen laserskanning öppnas möjligheter att utföra plan B-analyser på fler platser.

 Del i planeringsarbetet

I exploateringsområden är det viktigt med en analys av tänkbara plan B-åtgärder i planeringsarbetet.

Viktiga delar i den analysen är en genomgång av tätortens avrinningsområden och deras vattenvägar, lågpunkter, instängda områden samt utbredning av översvämningar vid extrema regn.

Risker i ny bebyggelse

Resultatet är ett nödvändigt beslutsunderlag för kommunens vattenplanering. Då kan man uppmärksamma riskerna med ny bebyggelse i potentiella översvämningsområden. 

FAKTA Klimat i förändring

 • Enligt klimatmodellering vid SMHI förväntas Sveriges nederbörd öka med 10–20 procent det närmaste seklet jämfört med referensåren 1961–1990. Även extremnederbörden förväntas öka.
 • Enligt allmänhet och meteorologer har extrema regnhändelser ökat senare år. Det stöds inte av någon vetenskaplig studie. Tvärtom visar genomförda studier (Bengtsson 2008, Hernebring 2008) att det inte finns någon trend mot ökande extrem nederbörd det senaste årtiondet.
FAKTA Forskningsprojekt

 1. Ett forskningsprojekt mellan 2007–2008 har arbetat fram metodik och arbetssätt för analys av översvämningar i tätorter vid extrema regn.
 2. Fyra avrinningsområden har valts ut, ett från vardera Göteborg, Kalmar, Luleå och Stockholm.
 3. Respektive område har analyserats utifrån problem och åtgärder i samband med extrema 100-årsregn.
 4. Varje område är ett praktiskt exempel på hur man kan hantera översvämningar i befintlig bebyggelse vid extrema regn.

 

Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Klimat i förändring

 • Enligt klimatmodellering vid SMHI förväntas Sveriges nederbörd öka med 10–20 procent det närmaste seklet jämfört med referensåren 1961–1990. Även extremnederbörden förväntas öka.
 • Enligt allmänhet och meteorologer har extrema regnhändelser ökat senare år. Det stöds inte av någon vetenskaplig studie. Tvärtom visar genomförda studier (Bengtsson 2008, Hernebring 2008) att det inte finns någon trend mot ökande extrem nederbörd det senaste årtiondet.
FAKTA Forskningsprojekt

 1. Ett forskningsprojekt mellan 2007–2008 har arbetat fram metodik och arbetssätt för analys av översvämningar i tätorter vid extrema regn.
 2. Fyra avrinningsområden har valts ut, ett från vardera Göteborg, Kalmar, Luleå och Stockholm.
 3. Respektive område har analyserats utifrån problem och åtgärder i samband med extrema 100-årsregn.
 4. Varje område är ett praktiskt exempel på hur man kan hantera översvämningar i befintlig bebyggelse vid extrema regn.