Varan har lagts till i varukorgen

Geoenergi och spetsel vann i rätten

Energi 12 maj 2011
Elenergin från kraftvärmeverken är inte det enda rätta för elgeneratorer som ger spetsvärme enligt Miljööverdomstolen.
Geoenergi med elpanna som spetsenergi är ett fullgott förnyelsebart alternativ. Miljööverdomstolen ger Ikea rätt på alla punkter gentemot Uppsala kommun.

Ikea vill använda sin geoenergianläggning för att få förnybar värme och kyla till varuhuset. Uppsala kommun ansåg att företaget skulle använda lokal fjärrvärme av miljöskäl.

Eftersom geoenergianläggningen har en elpanna som spetsförsörjning vid kalla vinterdagar tyckte inte kommunen att den var tillräckligt miljövänlig.

Uppsala kommun krävde att Ikea skulle presentera ett alternativ till elpanna som spetsförsörjning. Företaget ansåg att det räckte med att elpannan försörjs med endast grön, förnybar el.

Först fick Ikea rätt på alla punkter i miljödomstolen, men kommunen tog ärendet vidare till Miljööverdomstolen. Även där förlorade kommunen och den domen går inte att överklaga.

 Ska vara möjligt göra egna val

– Tyvärr är det inte första gången som kommunen sagt nej till geoenergi med hänvisning till att den lokalproducerade fjärrvärmen skulle vara ett bättre miljöalternativ. Flera bostadsrättsföreningar i Uppsala är drabbade, säger Johan Barth, vd för svenska borrentreprenörers branschorganisation, Geotec.

Uppsalas fjärrvärme, som ägs av Vattenfall, har en egen elpanna som spetsförsörjning som eldas både med torv och sopor. Ledningsnätet har också relativt stora förluster.

– Elenergin från kraftvärmeverken är viktig för Sverige. Men vi har inte råd att inte använda alla förnyelsebara energislag. Dessutom är möjligheten att göra egna val oerhört viktig i en demokrati, säger Johan Barth.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Kyla Underhåll Vägar och gator Värme Juridik Miljö
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter