Varan har lagts till i varukorgen
Framtidens arbetsplats tar form
Produktion 1 jun 2011
Biblioteket är mångas favoritplats i en aktivitetsstyrd arbetsmiljö. Foto: Diligentia
Så här ser framtidens arbetsplats ut. Kontorslandskapet ska ersättas av en mer aktivitetsstyrd arbetsmiljö. Diligentia har utvecklat ett koncept med mötet mellan människor i centrum.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Konceptet är inte helt nytt. Snabbfotade konsultföretag anammade tänket redan för över 20 år sedan.

Men för oss andra har omorganisationer och omlokaliseringar nästan uteslutande landat i att de anställda placeras i kontorslandskap av olika storlek och att några får egna cellkontor.

Trots att alla undersökningar visar att vi mår sämst och känner oss mer stressade i denna miljö sitter fortfarande nio av tio kontorsanställda i någon form av landskap.

– Kontorslandskapet är en rationaliserad och generaliserad lösning som passar lagom illa för alla, säger Jonas Hurtigh Grabe, affärs- och konceptutvecklare på Diligentia. Medarbetarna säger sig prestera sämre och det är dessutom onödigt dyrt för företaget. Vi vill skapa kontoret där medarbetarna mår bra och kan arbeta effektivt. Fördelen i dag är dessutom att tekniken med telefon och it inte längre sätter några hinder.

20-tal olika miljöer

Tillsammans med Jonas Falk på Strategisk arkitektur har han i ett forskningsprojekt tagit reda på hur framtidens kontor bör se ut.

I stället för ett landskap, några cellkontor, mötesrum och ett pentry, som i dag är det vanligaste, erbjuder framtidens kontor upp till ett 20-tal olika miljöer – var och en anpassad för olika arbetsuppgifter och olika medarbetares behov.

– Vi gör kanske 30-40 olika saker under en arbetsdag. Det säger sig självt att alla dessa uppgifter inte lämpar sig bäst att utföra vid ett och samma skrivbord, säger Jonas Hurtigh Grabe.

I klassiska Skandiahuset på Sveavägen 44 i Stockholm, som nu genomgår en totalrenovering, har Diligentia byggt upp ett showroom där man sedan några veckor visar exempel på hur framtidens kontor för 50 medarbetare kan inredas.

Tanken är att hela kontorshuset när det är färdigutvecklat hösten 2013 ska inredas enligt det nya konceptet.

Hemvist i stället för skrivbord

Några enstaka cellkontor och små kontorslandskap blir kvar även i framtidens kontorslösning. Men de flesta medarbetare får räkna med att få sitt eget skrivbord utbytt mot en hemvist där de kan känna grupptillhörighet.

I hemvistet finns ett skåp med plats för privata saker och det arbetsmaterial man jobbar med just nu. Här finns också ett pentry där man kan äta lunch, ta en fika med kollegerna, kolla lite mejl och planera sin arbetsdag.

– Hemvisten är basen i den aktivitetsstyrda arbetsmiljön. Mellan 30 och 60 personer kan dela på en hemvist. Är man fler anställda skapar man bara fler hemvisten, säger Jonas Hurtigh medan han visar runt i lokalen.

Närmast hemvisten står ett rektangulärt så kallat multitouchdown-bord med plats för att sitta och arbeta en längre period. Trots att bordet rymmer tolv arbetsplatser tar den inte större plats än en fast fyrklöver i ett kontorslandskap. Vid varje arbetsstation sitter det en pedagogisk skylt som berättar finessen med just den lösningen.

Grotta och mötesrum för två

Förutom några ytterligare touchdown-arbetsplatser rymmer kontoret även strategiskt placerade skrivytor, mötesrum av olika storlekar, ett tyst rum samt bibliotek och lounge med tillfälliga arbetsplatser för en eller flera.

Sticker ut lite extra gör mötesrummen för två och grottan, som påminner om ett kuddrum på dagis där två personer kan sjunka ned i samspråk i varsin sandsäck.

– I takt med att vi jobbar oftare tillsammans med någon kollega ökar efterfrågan på små mötesrum där man kan sitta tätt ihop över en dator utan att bli störd av, eller behöva störa, andra.

Men de mest eftertraktade arbetsplatserna är de i loungen och biblioteket. Dessa platser väljer de flesta att sätta sig vid, säger Jonas Hurtigh Grabe.

Släpp skrivbordet!

Idén om en aktivitetsstyrd och flexibel arbetsmiljö bygger på att merparten av medarbetarna är beredda att släppa ifrån sig sitt eget skrivbord. Diligentia räknar i sitt koncept med att cirka en tredjedel av de anställda behöver eget skrivbord.

På så sätt får man plats med alla de andra delarna på samma eller till och med mindre yta än tidigare. Ytbehovet räknas i kvadratmeter per anställd i stället för kvadratmeter per arbetsplats.

– Konceptet bygger också på att inte alla medarbetare är på plats jämnt. Undersökningar som vi och andra gjort visar att mer än hälften av de anställda sällan är på plats samtidigt.

Lönsamt för alla

Jonas Hurtigh är övertygad om att företagens anställda kommer att gilla de nya arbetsmiljöerna. Men han betonar att konceptet är lönsamt för hela företaget.

– Det handlar både om att kunna spara pengar genom att minska sina kontorsytor men också om att personalen ska må bra. Dessutom blir det ett måste att kunna erbjuda den här typen av miljöer för att kunna locka framtidens unga talanger som inte kan tänka sig att sitta fjättrad vid ett skrivbord.

Och vari ligger då vinsten för Diligentia med att halvera lokalbehovet för sina hyresgäster?

– Framförallt handlar det om att vi märkt ett ökat intresse för den här lösningen från både befintliga och potentiella hyresgäster det senaste året, framförallt bland försäljnings- och konsultbolag. Vi vill självklart erbjuda det kunderna vill ha

– Att varje hyresavtal blir något mindre innebär ju samtidigt att vi får plats för fler hyresgäster. Dessutom räknar vi med att kunna höja kvadratmeterpriset när vi erbjuder mer yteffektiva lokaler. I slutänden handlar det om en bra affär för alla, säger Jonas Hurtigh Grabe.

 

FAKTA Aktiviteter vi gör på jobbet

Arbetsplatsen ska lämpa sig för en mängd olika aktiviteter och arbetsuppgifter. Här är några av dem:

enskilt ostört arbete, enskilt arbete tillsammans, grupparbete, workshop, kort samtal i telefon, långt samtal i telefon, kreativt möte, formellt möte, spontant möte, känsligt samtal, samla alla, fika,äta, vila, snabbt kolla mejl, skriva mejl och brev, friskvård, analysera, skriva rapporter och protokoll, kundmöte, skapa samhörighet, inläsning, samla kraft, snacka skit med kollegerna, fixa privata saker på datorn, inspireras, kundevents…..

FAKTA Vi trivs sämst i stora landskap

Christina Bodin Danielsson på KTH i Stockholm har i en avhandling intervjuat 491 kontorsanställda på 26 företag hur de trivs med sin arbetsmiljö. Tre slutsatser i rapporten är:

  • Medarbetarna trivs sämst i stora kontorslandskap
  • De trivs bäst i de miljöer där de själva kan påverka hur och var de jobbar
  • Estetiken på arbetsplatsen spelar större roll för trivseln än vad som tidigare varit känt.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Produktion
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Aktiviteter vi gör på jobbet

Arbetsplatsen ska lämpa sig för en mängd olika aktiviteter och arbetsuppgifter. Här är några av dem:

enskilt ostört arbete, enskilt arbete tillsammans, grupparbete, workshop, kort samtal i telefon, långt samtal i telefon, kreativt möte, formellt möte, spontant möte, känsligt samtal, samla alla, fika,äta, vila, snabbt kolla mejl, skriva mejl och brev, friskvård, analysera, skriva rapporter och protokoll, kundmöte, skapa samhörighet, inläsning, samla kraft, snacka skit med kollegerna, fixa privata saker på datorn, inspireras, kundevents…..

FAKTA Vi trivs sämst i stora landskap

Christina Bodin Danielsson på KTH i Stockholm har i en avhandling intervjuat 491 kontorsanställda på 26 företag hur de trivs med sin arbetsmiljö. Tre slutsatser i rapporten är:

  • Medarbetarna trivs sämst i stora kontorslandskap
  • De trivs bäst i de miljöer där de själva kan påverka hur och var de jobbar
  • Estetiken på arbetsplatsen spelar större roll för trivseln än vad som tidigare varit känt.