Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Förslag om permanent undantag från LOU
Energi 6 maj 2011
Den så kallade Ofuki-utredningen föreslår att undantaget från upphandlingsskyldighet från egna företag, som infördes 2010, permanentas i svensk lagstiftning.
Den 15 juli 2010 infördes temporära bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU). De innebar att bland annat staten, kommuner och landsting kan köpa varor och tjänster från egna företag utan skyldighet att först genomföra en offentlig upphandling.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

LOU ska anpassa till europeisk praxis.
FAKTA Teckal-domen

Genom EU-domstolens dom i mål C-107/98, Teckal, står det klart att EU-rätten inte kräver att upphandling genomförs när anskaffning sker från en fristående enhet som har ett visst samband med den offentliga myndighet som är upphandlande myndighet. I domen slogs de övergripande förutsättningarna för detta undantag fast, de så kallade Teckal-kriterierna:

  • kontrollkriteriet
  • verksamhetskriteriet.

Det innebär att den upphandlande myndigheten ska utöva en kontroll över leverantören som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Vidare får verksamhet som leverantören utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten endast vara av marginell karaktär.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

LOU ska anpassa till europeisk praxis.
FAKTA Teckal-domen

Genom EU-domstolens dom i mål C-107/98, Teckal, står det klart att EU-rätten inte kräver att upphandling genomförs när anskaffning sker från en fristående enhet som har ett visst samband med den offentliga myndighet som är upphandlande myndighet. I domen slogs de övergripande förutsättningarna för detta undantag fast, de så kallade Teckal-kriterierna:

  • kontrollkriteriet
  • verksamhetskriteriet.

Det innebär att den upphandlande myndigheten ska utöva en kontroll över leverantören som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Vidare får verksamhet som leverantören utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten endast vara av marginell karaktär.