Varan har lagts till i varukorgen
"Fjärrvärmenäten bör öppnas"
Energi 4 maj 2011
Utredningen om så kallat tredjepartstillträde öppnar för konkurrens på fjärrvärmemarknaden.

En avreglerad marknad för fjärrvärme har länge varit ett hett önskemål från landets fastighetsägare. Det handlar om stora belopp, när det gäller landets flerfamiljshus värms exempelvis hela 93 procent upp av fjärrvärme.

En utredning tillsatt av regeringen går nu fastighetsägarna till mötes.

I torsdags överlämnade regeringens särskilde utredare Peter Nygårds (Swedbank, IVA) ett förslag till nytt regelverk.

Utredningen har kommit att kallas TPA-utredningen, där TPA står för för Third Party Access; tredjeparttillträde. Begreppet beskriver hur flera aktörer får tillgång till ett monopol, och det är det utredningen handlar om.

Öppna nät

I praktiken ger förslaget förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaden genom lagstadgat tredjepartstillträde.

Utredaren föreslår:

  • att samtliga fjärrvärmenät öppnas för tillträde för andra aktörer än nätägaren.
  • att det införs krav på åtskillnad mellan de olika verksamheterna distribution, produktion och handel
  • att det införs prisreglering av distributionen av fjärrvärme.

Peter Nygårds har studerat avregleringarna av marknaderna för el och naturgas och dragit nytta av de erfarenheter som gjorts där.

Ut på remiss

Nu går förslaget ut på remiss till över 100 remittenter. När svaren behandlats, och om de inte leder till skrotat förslag, kommer Näringsdepartementet att skriva en lagrådsremiss som riksdagen får ta ställning till. Detta beräknas ske om cirka ett år, enligt Malin Lindman, utredningens huvudsekreterare.

FAKTA Kommentarer till utredningen

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är mycket glada för förslaget.

– Konkurrens på fjärrvärmemarknaden är bra på flera sätt – dels ställer det krav på leverantörerna att vara effektiva, dels skapar det valfrihet för kunderna säger Per Forsling, energiexpert hos Fastighetsägarna.

Medlemmar kommenterar i bloggen och luftar farhågor om ökad byråkrati, investeringskostnader men också möjligheter som det aktiva valet ger, i form av mer kundfokus.

Sabo

Förslaget innebär en skyldighet för nätinnehavaren, det vill säga fjärrvärmeföretagen, att ge tillträde för en producent eller annan nätägare som vill få avsättning för fjärrvärmeproduktion.

Sabo tycker inte att utredaren är klar över hur detta påverkar kunden . Vd Kurt Eliasson säger att Sabo kommer att ha i minne resultatet av den avreglering av elmarknaden som gjordes tidigare.

Fortum

Fortum har i många år kritiserats för en monopolställning inom fjärrvärme i Stockholm. Anders Egelrud, vd Fortum värme, säger sig välkomna förslaget om konkurrens:

– Konkurrens på värmemarknaden är inte något nytt för oss och är i grunden positivt. Redan i dag möter vi konkurrens från andra uppvärmningsalternativ, framförallt bergvärmepumpar. Vi har en bra verksamhet och står väl rustade för att möta nya förutsättningar på marknaden.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Upphandling Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter

FAKTA Kommentarer till utredningen

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är mycket glada för förslaget.

– Konkurrens på fjärrvärmemarknaden är bra på flera sätt – dels ställer det krav på leverantörerna att vara effektiva, dels skapar det valfrihet för kunderna säger Per Forsling, energiexpert hos Fastighetsägarna.

Medlemmar kommenterar i bloggen och luftar farhågor om ökad byråkrati, investeringskostnader men också möjligheter som det aktiva valet ger, i form av mer kundfokus.

Sabo

Förslaget innebär en skyldighet för nätinnehavaren, det vill säga fjärrvärmeföretagen, att ge tillträde för en producent eller annan nätägare som vill få avsättning för fjärrvärmeproduktion.

Sabo tycker inte att utredaren är klar över hur detta påverkar kunden . Vd Kurt Eliasson säger att Sabo kommer att ha i minne resultatet av den avreglering av elmarknaden som gjordes tidigare.

Fortum

Fortum har i många år kritiserats för en monopolställning inom fjärrvärme i Stockholm. Anders Egelrud, vd Fortum värme, säger sig välkomna förslaget om konkurrens:

– Konkurrens på värmemarknaden är inte något nytt för oss och är i grunden positivt. Redan i dag möter vi konkurrens från andra uppvärmningsalternativ, framförallt bergvärmepumpar. Vi har en bra verksamhet och står väl rustade för att möta nya förutsättningar på marknaden.