Varan har lagts till i varukorgen
Energirenovering av kursgård prisas
Energi 6 maj 2011
Renovering och byte av systemen minskade energianvändningen med 70 procent för kursgården Vår Gård i Saltsjöbaden. Det gav också KF Fastigheter ett av EU:s energipris.

Vår Gård är en typisk svensk konferensanläggning från 1950-talet. Fastighetens åtta byggnader har värmts genom en traditionell panncentral med två oljepannor.

De 220 kubikmeter olja som gick åt per år var på tok för mycket för att passa in i KF:s klimatneutrala framtidsvision.

– När vi granskade fastigheten såg vi direkt att mycket försvann i kulvertsystemen, så att renovera och isolera dem var vår första åtgärd, säger Harry Swartz, chef Miljö och Energi KF Fastigheter.

Inför renoveringen funderade man igenom anläggningens framtida värme och kylbehov.

– Jag tycker att man ska försöka se den långsiktiga lösningen framför sig innan man börjar en renovering. Vårt mål var att sänka energiförbrukningen och att anläggningen skulle använda förnybar energi så att KFs övergripande hållbarhetsmål kan nås. Klimatmålet, som är ett delmål bland KFs hållbarhetsmål, är att hela koncernen skall vara klimatneutral 2020.

Systembytet blir erfarenhetsutbyte

Under renoveringen av kulvertarna kompletterades de befintliga systemen med köldbärare för komfortkyla. Sedan byggdes systemet vidare med:

 • 5 bergvärmepumpar
 • 23 borrhål som lagrar värme på sommaren och kyla på vintern
 • nytt styr- och övervakningssystem
 • nya ventilationsaggregat.

– Det är inte lätt att veta vart man ska börja när man ska ge sig in i den här typen av anläggningar. Vi märker att vi inte är de enda som har varit tvungna att tänka till, många har kontaktat oss för att höra sig för hur vi gått tillväga.

Många har kontaktat KF Fastigheter för att höra sig för hur de gått tillväga när kursgården Vår Gård fick nytt ekonomiskt och ekologiskt hållbart uppvärmningssystem.
FAKTA Snabbfakta

 • Renoveringstid: projektet startade 2005.
 • Projektet har drivits med egen personal.
 • Energibesparing: 1 400 MWh.
 • Pay-Off tid: cirka 7år.
 • Antal byggnader: 8.
 • Byggår: cirka 1950 med en byggnad från sekelskiftet 1898.
 • Tidigare uppvärmning och kyla: olja och kompressorkyla.
 • Ny uppvärmning och kyla: bergvärme och borrhål.
 • Som spetsvärme konverterades en av de äldre pannorna för drift med biodiesel.
FAKTA Programmet GreenBuilding

Svenska KF Fastigheter belönades för sitt arbete med energibesparing. Företaget har i samband med renovering minskat energiförbrukningen i en av sina konferensanläggningar med 70 procent eller 1 400 MWh.

Svenska Vasakronan AB fick en utmärkelse för sitt nya kontor i Riga, där man lyckats sänka energiförbrukningen med 1 786 MWh, vilket motsvarar 60 procent, eller av den lagstadgade nivån.

Programmet Green Building går ut på att förbättra energieffektiviteten i byggnader genom åtgärder som värmeisolering, effektiv uppvärmning och kylning, intelligenta kontrollsystem och solcellspaneler.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Många har kontaktat KF Fastigheter för att höra sig för hur de gått tillväga när kursgården Vår Gård fick nytt ekonomiskt och ekologiskt hållbart uppvärmningssystem.
FAKTA Snabbfakta

 • Renoveringstid: projektet startade 2005.
 • Projektet har drivits med egen personal.
 • Energibesparing: 1 400 MWh.
 • Pay-Off tid: cirka 7år.
 • Antal byggnader: 8.
 • Byggår: cirka 1950 med en byggnad från sekelskiftet 1898.
 • Tidigare uppvärmning och kyla: olja och kompressorkyla.
 • Ny uppvärmning och kyla: bergvärme och borrhål.
 • Som spetsvärme konverterades en av de äldre pannorna för drift med biodiesel.
FAKTA Programmet GreenBuilding

Svenska KF Fastigheter belönades för sitt arbete med energibesparing. Företaget har i samband med renovering minskat energiförbrukningen i en av sina konferensanläggningar med 70 procent eller 1 400 MWh.

Svenska Vasakronan AB fick en utmärkelse för sitt nya kontor i Riga, där man lyckats sänka energiförbrukningen med 1 786 MWh, vilket motsvarar 60 procent, eller av den lagstadgade nivån.

Programmet Green Building går ut på att förbättra energieffektiviteten i byggnader genom åtgärder som värmeisolering, effektiv uppvärmning och kylning, intelligenta kontrollsystem och solcellspaneler.