Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Byggproduktförordning fasas in
Energi 25 maj 2011
Nästan alla byggprodukter ska vara CE-märkta från och med 1 juli 2013. Foto: Ulf Söderlund
EUs nya byggproduktförordning, CPR, trädde i kraft den 24 april 2011. Vissa delar ska tillämpas direkt vid ikraftträdandet, medan huvuddelen i förordningen ska tillämpas från den 1 juli 2013.

Den nya byggproduktförordningen, 305/2011, bygger huvudsakligen på byggproduktdirektivet och den praxis som har utvecklats under tillämpningen av det.

Den tydligaste förändringen i och med förordningen är att det i Sverige blir obligatoriskt att CE-märka byggprodukter, med vissa undantag.

Övergång

Att reglerna ges ut som en förordning gör att de gäller direkt vid angivna tidpunkter för tillämpning i alla medlemsländer utan att behöva överföras till nationella regelverk. Under en övergångstid, fram till den 1 juli 2013, gäller fortfarande stora delar av byggproduktdirektivet, CPD, parallellt med den nya förordningen.

De delar av byggproduktförordningen som redan trätt i kraft är bestämmelser som möjliggör för myndigheter och företag att kunna börja med förberedelser inför de förändringar som börjar gälla 2013.

Grundläggande krav på byggnadsverk

De väsentliga kraven på byggnadsverk kallas numera grundläggande krav. De har utvecklats och kompletterats. De tidigare sex kraven har blivit sju. Det helt nya kravet är ”Hållbar användning av naturresurser”. Det gör det möjligt att inkludera också resurshushållning i de tekniska specifikationerna.

Kompletteringar har dessutom gjorts i kraven på:

  • hygien, hälsa och miljö
  • säkerhet och tillgänglighet vid användning
  • energihushållning och värmeisolering.

Medlemsländerna måste dock själva reglera de nya områdena för att kunna ställa krav på att egenskapen ska ingå i en prestandadeklaration. Hur vi i Sverige ska hantera de nya kraven är inte klart ännu, säger Kerstin Wennerstrand på Socialdepartementet:

‒ Jag håller just nu på att formulera ett uppdrag om att utreda hur vi ska ta ombord detta i våra svenska bestämmelser. När det ska vara redovisat blir inte officiellt förrän uppdraget delats ut.

CE-märkning

Från den 1 juli 2013 blir det i stort sett obligatoriskt att CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilken ett europeiskt bedömningsdokument, ETA, har utfärdats. Det kommer att medges mycket begränsade undantag, exempelvis för:

  • enstaka byggprodukter som tillverkas hantverksmässigt för ett särskilt byggprojekt (exempelvis vid renovering av en kulturbyggnad)
  • produkter som tillverkas på byggplatsen för det enskilda byggnadsverket.

CE-märkning baseras enbart på harmoniserade standarder och ETA. Det kommer inte att vara möjligt att CE-märka en produkt direkt mot förordningen.

Det blir däremot möjligt att införa tröskelvärden och klasser, även på andra områden än brand.

Slutligen är det ändå medlemsstaternas regler som avgör om en byggprodukt är lämplig för avsedd användning. Medlemsstaternas regler är inte harmoniserade och avses inte heller bli det.

Definitioner

I förordningen har även införts definitioner för centrala begrepp. Terminologin är också delvis ny.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter