Varan har lagts till i varukorgen

Akademiska Hus dras till domstol

Juridik 3 maj 2011
Konkurrensverket slår ned på Akademiska Hus bygge av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala som aldrig upphandlades LOU.
Konkurrensverket kräver Akademiska Hus på en upphandlingsskadeavgift på 10 miljoner kronor för att företaget bröt mot upphandlingsreglerna vid bygget av nya Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Konkurrensverket kräver maximalt bötesbelopp när det första ärendet om överträdelse av de nya reglerna för offentlig upphandling lämnas till domstol.

Statliga Akademiska Hus krävs på tio miljoner i så kallad upphandlingsskadeavgift.

"Allvarlig överträdelse"

– Det är en allvarlig överträdelse när en offentlig aktör inte följer lagen och avtalar om en byggentreprenad i miljardklassen utan att följa upphandlingsreglerna. Lagen bygger på att konkurrensutsättning och öppenhet inför alla potentiella budgivare är den bästa garantin för att det mest förmånliga kontraktet skrivs under, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

Akademiska Hus skrev avtal med Skanska inför bygget av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala utan att det offentliggjordes i den ordning som lagen föreskriver. Avtalet var värt över en miljard kronor.

Prioriterat område

– De statliga eller kommunala organ som felaktigt anser att de inte behöver följa lagen om offentlig upphandling är ett prioriterat område för Konkurrensverkets tillsyn, säger Dan Sjöblom och fortsätter:

– Det är bra att domstolen nu, efter skärpningen av lagen, får möjlighet att fastställa att Akademiska Hus, helägt av staten, ska upphandla sina byggentreprenader i enlighet med lagen, .

Högsta möjliga avgift

Ärendet avgörs av Förvaltningsrätten i Uppsala. Eftersom det rör sig om ett miljardkontrakt har Konkurrensverket krävt att den högsta möjliga straffavgiften, tio miljoner kronor, döms ut. Upphandlingsskadeavgiften får inte överstiga tio procent av det aktuella upphandlingskontraktets värde.

Det nu aktuella kravet att döma ut böter – upphandlingsskadeavgift – är det första ärendet som Konkurrensverket tar till domstol. Efter en skärpning av upphandlingslagstiftningen i juli 2010 finns nu den möjligheten.

– Konkurrensverket planerar att ta fler ärenden till domstol inom kort. Att komma tillrätta med otillåten direktupphandling är en högt prioriterad uppgift. Det är viktigt att de pengar som kommuner och staten köper varor och tjänster för används på det mest effektiva sättet. Det är även viktigt för marknadernas funktion att alla företag får kunskap om vilka offentliga kontrakt som finns att tävla om, säger Dan Sjöblom.

Välkomnar prövning

Akademiska Hus säger i ett uttalande att man välkomnar en prövning i domstol huruvida företaget ska omfattas av LOU eller inte.

Bolaget har sedan det bildades 1993 haft långtgående regler och rutiner för upphandlingar, men inte ansett sig omfattats av LOU.

– Akademiska Hus verkar på en konkurrensutsatt marknad, det finns i dag ett 30-tal större aktörer som hyr ut lokaler till universitet och lärosäten i Sverige och vi anser att vi därför inte omfattas av LOU, säger Anette Henriksson, vd och koncernchef för Akademiska Hus.

– Med LOU riskerar våra ofta komplicerade byggprocesser att ta längre tid. Risken är också att de därmed blir dyrare, vilket i förlängningen drabbar både hyresgäster och skattebetalare.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter