Varan har lagts till i varukorgen
Vitvaror värms med fjärrvärme
Energi 16 jun 2011
På Elmias höstmässa presenterar Asko sina vitvaror som kopplas direkt till fjärrvärmen.
Flerbostadshus i Västerås, Borlänge och Göteborg får snart vitvaror där processvattnet värms med fjärrvärme.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Inom ramen för Fjärrsyn drivs forskningsprojektet Fjärrvärmedrivna vitvaror. Teknikrådet och Energimyndigheten är involverade, den senare som huvudsponsor. Projektet har bland annat utvecklat en serie vitvaror som installeras, testas och utvärderas i pilotprojekt.

En av projektledarna är Tomas Persson, forskare i energiteknik på Högskolan Dalarna. Hans engagemang går flera år tillbaks i tiden. Det gör även vitvaruföretaget Askos intresse. För sex år sedan tog de tillsammans fram prototyper, men sedan stannade projektet av.

Nyvaknat intresse

Nu har fjärrvärmebolagens intresse ökat eftersom försäljningen minskar. Ett stigande elpris gör fastighetsägarna intresserade. Miljöaspekterna tilltalar alla.

Återbetalningstiden ligger enligt preliminära beräkningar på två till åtta år när vitvarorna växlas över från eluppvärmning till fjärrvärme.

– Jag arbetar med en utredning som i detalj tittar på lönsamheten för både nybyggande och renovering. Under hösten kommer vi att ha intressanta delrapporter att presentera, säger Kjell Andersson som är engagerad både för Teknikrådets och Mälarenergis räkning.

Pilotprojekt Borlänge, Göteborg och Västerås

– En utmaning i projektet när vi närmade oss en nollserie var att hitta fastighetsägare som kan delta i testerna. Det kräver ju inte bara intresse utan också att vår utveckling passar in i deras byggfas, säger Tomas Persson.

Under året installeras Askos vitvaror i nybyggen i Borlänge, Göteborg och Västerås. På Elmias fastighetsmässa planeras lanseringen av vitvarorna för den öppna marknaden.

– I Västerås är det två byggherrar som bestämt sig för att installera värmedrivna vitvaror. Den ena är Aroseken som bygger ett grupphusområde och den andra är allmännyttiga Mimer som påbörjar uppförande av hyreshus på 160 lägenheter, säger Kjell Andersson.

FAKTA Några hållpunkter i utvecklingen

2000 – första svenska prototyperna utvecklas.

2006 – demohuset i Göteborg får disk- och tvättmaskin.

2006 – Fjärrsyns forskningsprojekt Fjärrvärmedrivna vitvaror startar

2009 – Fjärrsyns forskningsprojekt får 1,4 miljoner i bidrag. Projektet ska avslutas 2013.

2010 – stadsdelen Hållbara Ålidhem i Umeå, diskmaskin.

2011 – installation av disk, tvätt och tork i nybyggnad i Västerås, Göteborg och Borlänge.

2011 – Asko släpper vitvaror till försäljning för öppna marknaden.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Några hållpunkter i utvecklingen

2000 – första svenska prototyperna utvecklas.

2006 – demohuset i Göteborg får disk- och tvättmaskin.

2006 – Fjärrsyns forskningsprojekt Fjärrvärmedrivna vitvaror startar

2009 – Fjärrsyns forskningsprojekt får 1,4 miljoner i bidrag. Projektet ska avslutas 2013.

2010 – stadsdelen Hållbara Ålidhem i Umeå, diskmaskin.

2011 – installation av disk, tvätt och tork i nybyggnad i Västerås, Göteborg och Borlänge.

2011 – Asko släpper vitvaror till försäljning för öppna marknaden.