Varan har lagts till i varukorgen
Tips på effektivare elmotordrifter
Bostäder 21 jun 2011
En ny bok ger vägledning i hur man effektiviserar användningen av elmotordrivna apparater. För att lyckas är det viktigt att de mekaniska komponenterna anpassas efter det verkliga behovet.

Elmotorer och elmotordrifter är en av de riktigt stora energislukarna i samhället. Av den totala elförbrukningen inom EU går cirka 30 procent till att mata en elmotor.

Med anledning av detta har EU tagit beslut om att effektivisering av elmotordrifter är ett prioriterat område.

Ny bok ger tips

Elektriska Installatörsorganisationen och Transmissionsgruppen i Sverige har nu tagit fram en bok, ”Energieffektivisering av elmotorer”, som ger hjälp och råd i arbetet att finna energieffektivare lösningar.

I boken fokuserar författarna på effektivisering av elmotorer och på alla de komponenter och kringutrustningar som skapar en komplett transmission eller drivlina i exempelvis pumpar och fläktar.

Ett särskilt kapitel ägnas åt EMC. Detta med anledning av att Elsäkerhetsverket uppmärksammat vikten av att installationer och drivsystem följer de krav på elektromagnetisk kompabilitet som finns.

Viktigt att se helheten

I boken poängteras vikten av att inte enbart fokusera på den elektriska motorns effektivitet vid en utvärdering. Det är viktigt att hela drivsystemet, inklusive frekvensomriktare, motor, växel och transmissionskomponenter, alltid beaktas.

Det är den totala effektiviteten som bestämmer hur mycket energi som krävs för en viss process. I vissa fall kan exempelvis bromsenergin omvandlas till elektrisk energi, istället för att den släpps ut oanvänd som spillvärme i omgivningen.

Varvtalsstyrda motorer spar energi

Att använda en frekvensomriktare förbättrar energieffektiviteten i nästan alla tillämpningar.

Det finns mycket energi och pengar att spara genom att anpassa motorns varvtal efter det verkliga behovet.

Speciellt gäller detta för pump- och fläktdrifter där ineffektiva och energislösande styrmetoder som till exempel stryp- och spjällreglering fortfarande används i många fall.

Standarder och direktiv

Elmotorer konstrueras och byggs i enlighet med standarder och direktiv. För den som vill läsa och ta del av informationen så finns det tusentals sidor att läsa. I boken lyfter man fram och kommenterar de viktigaste inom EU som är:

• SS-EN 60034 Roterande elektriska maskiner

• Ekodesigndirektivet

• Lågspänningsdirektivet.

Kan användas i undervisning

"Energieffektivisering av elmotordrifter" vänder sig främst till industrielektriker, underhålls- och driftspersonal, elinstallatörer, elektriker och elever på elprogrammet. Den finns att köpa i Svensk Byggtjänsts webbutik för 435 kronor + moms.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Värme
Fackområden

El & Tele Renovering
Fler nyheter