Varan har lagts till i varukorgen

Slutrapport om takras lämnad

Teknik 22 jun 2011
Boverket bygger sin rapport på en utredning som Sveriges tekniska institut, SP, gjort.
Takrasen förra vintern berodde på slarv och okunskap samt brister i projektering och byggande. Boverkets slutrapport om snölaster till regeringen innehåller få nyheter. Inga lag- eller regeländringar föreslås.
Karin Larén Hallström
Press

I början av juni presenterade Boverket den slutrapport som regeringen beställt kring varför så många tak rasade vintern 2009–2010. Verket bygger sin rapport på en utredning som Sveriges tekniska institut, SP, gjort (se faktaruta).

Där beskrivs 180 praktikfall av tak som rasat den aktuella vintern. Utöver dessa rasade tak har runt 4 000 lantbruksbyggnader drabbats av skador.

Mest stål- och träkonstruktioner

– Det var i stort sett bara stål- och träkonstruktioner som rasade. Endast en skadad betongkonstruktion har rapporterats. Ungefär 30 procent var lantbruksbyggnader. Hälften av taken var förhållandevis flacka med en taklutning på 15 grader, säger Carl-Johan Johansson, chef för SP:s Bygg och Mekanikenhet, som är ansvarig för rapporten.

– Brister i projekteringen och utförandet på byggplatsen var de främsta orsakerna till rasen. Det är dock inte osannolikt att takrasen hade blivit färre om de tidigare snölastnormerna på ett bättre sätt hade beaktat risken för osymmetrisk last på låglutande tak, fortsätter Carl-Johan Johansson.

Förbättringar med nya regelverk

Boverket rekommenderar inte att några nya krav eller obligatorisk takkontroll införs. Bland annat eftersom kostnaden för det skulle bli större än de ras detta skulle förhindra.

Boverket skriver i rapporten att nya PBL och PBF kommer att medföra förbättringar på området. Exempelvis gäller reglerna om kontrollplaner och kontrollansvariga gäller ekonomibyggnader.

Byggnadsnämnden har också möjlighet att peka på att byggherren ska anlita certifierade sakkunniga om inte byggherren har rätt kompetens.

Övergången till eurokodsystemet för beräkningar av bärförmåga, stadga och beständighet väntas också göra att antalet takras minskar.

Slutsatser

Boverket råder fastighetsägare att:

 • skapa beredskap för att skotta låglutande tak med spännvidder över tio meter när det kommer stora mänger snö.
 • fastighetsägare till låglutande tak med stora spännvidder bör låta besiktiga sina tak för att se på stabilisering med mera.
 • lantbrukare bör ta reda på vilket ansvar de har som byggherre och följa de råden 

Boverket föreslår att:

 • en expertgrupp för skador och brister inrättas
 • Jordbruksverket och Boverket får i uppgift att informera lantbrukare om vilka regler som gäller vid byggande
 • SMHI får i uppdrag av regeringen att återuppta densitetsmätningar av snö
 • erfarenhetsåterföring och uppföljning av Plan- och bygglagen (PBL) görs
FAKTA Om SP:s utredning

SP:s sammanställning visar bland annat att:

 • de flesta rasen skedde under vecka 7 och 8 2010
 • större delen av landet var utsatt, men problemet var störst i Mellansverige
 • mer än 60 procent av byggnaderna vars tak rasat är byggda efter 1980
 • taken som drabbades är låglutande tak med stora spännvidder

En närmare undersökning av 37 rasade eller skadade tak visar följande fördelning när det gäller orsaker:

 • 16 fall är dimensioneringsfel (40 procent)
 • 4 fall är material- eller komponentfel
 • 2 fall är bristande underhåll och
 • 11 fall är utförandefel på byggplatsen (30 procent)
 • 11 fall är det en annan oklar orsak
 • 7 objekt har dubbla orsaker

Slutsatser av SP:s utredning

 • reglerna för hur man beräknar snölast på tak bör förbättras
 • det finns bristande kunskap, både i projekteringsledet och på byggplatsen om hur slanka konstruktioner ska stabiliseras
 • kontrollarbetet enligt plan- och bygglagen har inte fungerat
 • i byggnadsbeståndet finns riskkonstruktioner, som riskerar att rasa vid nästa snövinter
Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Om SP:s utredning

SP:s sammanställning visar bland annat att:

 • de flesta rasen skedde under vecka 7 och 8 2010
 • större delen av landet var utsatt, men problemet var störst i Mellansverige
 • mer än 60 procent av byggnaderna vars tak rasat är byggda efter 1980
 • taken som drabbades är låglutande tak med stora spännvidder

En närmare undersökning av 37 rasade eller skadade tak visar följande fördelning när det gäller orsaker:

 • 16 fall är dimensioneringsfel (40 procent)
 • 4 fall är material- eller komponentfel
 • 2 fall är bristande underhåll och
 • 11 fall är utförandefel på byggplatsen (30 procent)
 • 11 fall är det en annan oklar orsak
 • 7 objekt har dubbla orsaker

Slutsatser av SP:s utredning

 • reglerna för hur man beräknar snölast på tak bör förbättras
 • det finns bristande kunskap, både i projekteringsledet och på byggplatsen om hur slanka konstruktioner ska stabiliseras
 • kontrollarbetet enligt plan- och bygglagen har inte fungerat
 • i byggnadsbeståndet finns riskkonstruktioner, som riskerar att rasa vid nästa snövinter