Varan har lagts till i varukorgen
Relining bra alternativ ibland
Teknik 23 jun 2011
Så här kan det se ut om man slarvat med förarbetet inför en relining eller lagt på för tunt lager. Rosten tittar fram både här och där. Foto: Reliningrapport 2011.
Relining kan vara en lämplig åtgärd för att täta läckande avloppsrör och skjuta ett kostsamt stambytesprojekt på framtiden. Åtminstone om reliningen genomförs på korrekt sätt. Det visar en ny rapport som tagits fram av KTH, på uppdrag av bland andra Fastighetsägarna och Sabo.

Rapporten har tagits fram för att möta behovet hos de fastighetsägare som känner sig osäkra inför valet mellan relining och ett stambyte.

Den visar att en stor majoritet av beställarna är nöjda och kan tänka sig att använda relining igen.

Lämpligt i rätt sammanhang

– Rapporten visar att relining kan vara lämpligt att använda i rätt sammanhang, men att beslutet om relining bör föregås av en noggrann teknisk analys som bedömer ifall relining är det bästa alternativet i varje specifikt fall eller om det istället är motiverat med ett stambyte, säger Christer Jansson, vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Färdig produkt ofarlig

Material som används vid relining har i en del fall starkt toxiska komponenter men den färdiga produkten bedöms vara ofarlig enligt gällande kunskap och bestämmelser. De emitteringar som finns är också inom ramen för gällande gränsvärden närväl materialet har härdat sig.

– Det är glädjande att rapporten visar på ett sådant positivt resultat. Men vi behöver ändå göra ytterligare undersökningar och vi behöver göra dem tillsammans med fler aktörer, säger Kurt Eliasson, vd för Sabo.

Okänd livslängd

Relining har förekommit i Sverige i 20 år och det har hittills inte framkommit att någon utförd relining har slutat fungera på grund av ålder. Det går alltså i dagsläget inte att säga hur lång livslängd ett relinat avloppssystem har.

Men det finns skäl att tro att reliningtekniken kommer att förbättras ytterligare i framtiden, inte minst med tanke på att KTH och Swerea KIMAB har beviljats medel motsvarande en doktorandtjänst för att forska vidare kring ämnet.

FAKTA Bakgrund till rapporten

Rapporten har initierats av Fastighetsägarna Stockholm och Sabo med syfte att samla erfarenheter kring relining ur ett beställarperspektiv för att kunna stärka fastighetsägare i sin roll som beställare.

Dels presenterar rapporten en undersökning av den tekniska statusen på reliningar utförda på avloppsledningar. Dels beskriver den beställarnas erfarenheter av relining.

Relining av tappvattenledningar berörs inte i rapporten. KTH har varit projektledare vid genomförandet av utredningen.

Brandkontoret, Familjebostäder, HBV, HSB Länsförsäkringar, Riksbyggen, Stockholms hem, Svenska Bostäder är andra organisationer som har ingått i Styrgruppen för utredningen. Brif och VVS-företagen har medverkat i referensgruppen.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter

FAKTA Bakgrund till rapporten

Rapporten har initierats av Fastighetsägarna Stockholm och Sabo med syfte att samla erfarenheter kring relining ur ett beställarperspektiv för att kunna stärka fastighetsägare i sin roll som beställare.

Dels presenterar rapporten en undersökning av den tekniska statusen på reliningar utförda på avloppsledningar. Dels beskriver den beställarnas erfarenheter av relining.

Relining av tappvattenledningar berörs inte i rapporten. KTH har varit projektledare vid genomförandet av utredningen.

Brandkontoret, Familjebostäder, HBV, HSB Länsförsäkringar, Riksbyggen, Stockholms hem, Svenska Bostäder är andra organisationer som har ingått i Styrgruppen för utredningen. Brif och VVS-företagen har medverkat i referensgruppen.