Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Mögeltvätt knappt bättre än Yes
Arkitektur 14 jun 2011
Välj rätt färg från början. Det är enda sättet att hålla mögel och alger borta från fasaden.
Mögeltvättmedel är inte effektivare än vanligt diskmedel när en målad fasad ska tvättas. Det visar Folksams test av mögeltvätt för hus.

– Det är förstås oacceptabelt att dyra specialprodukter inte fungerar bättre än vanligt diskmedel. Det är viktigt att man som konsument känner till detta, säger Folksams miljöchef Jan Snaar.

Mögeltvättstestet är en del i Folksams färgtest av Sveriges vanligaste utomhusfärger. I fjol fick endast 7 av 45 testade färger godkänt. 21 utomhusfärger hade då efter två år möglat så mycket att Folksam helt avrådde från köp. En rekommendation som fortfarande gäller.

Ökande problem med mögel

Problem med mögel och alger på målade trädetaljer har ökat kraftigt under 2000-talet. Anledningen är att alltför många av färgerna som används inte är optimerade för att stå emot det svenska utomhusklimatet.

Färgindustrins standardråd till konsumenterna är att underhållstvätta huset varje eller vartannat år. Ett råd som innebär mycket arbete och som dessutom är kostsamt om man använder specialmedel.

– Vår undersökning visar att inget tvättmedel klarar att hålla möglet borta ens ett år. Efter fyra år har de flesta färger lika mycket påväxt som innan tvättningen, eller mer. Ett flertal färger krackelerar och flagnar av och många färger visade också kraftig algpåväxt, säger Jan Snaar.

Yes diskmedel bra resultat

Vad gäller tvättningen kan man lika gärna använda Yes diskmedel som dessutom är mycket billigare än dyra specialmedel.

– Vårt test visar att Yes, som inte marknadsförs som verksamt mot mögel, är lika effektivt som flera av de dyra medlen. Dessutom är Yes ett av de mest miljövänliga alternativen i testet, säger Jan Snaar.

Använd decinficeringsmedel före målning

Olof Holmer är vd för branschorganisationen Sveriges Färgfabrikanters Förening (SVEFF) och utbildad ekotoxikolog, han kommenterar testet:

– De tar inte fasta på den här oerhört viktiga saken att man faktiskt inte bara måste ta bort det synliga utan döda av även det som inte syns. Vi har påpekat det massor av gånger, säger han.

– Det är två saker man ska skilja på här. Det ena är att tvätta bort det som synligen är ett problem. Där är vår rekommendation också att pröva med diskmedel. Men om du ska måla om tycker vi definitivt att du ska använda ett desinficeringsmedel. Det gör inte nödvändigtvis att det ser snyggare ut, men då tar du inte bara bort de synliga organismerna utan dödar dem också. Det gör inte diskmedel.

Välj rätt färg

Slutsatsen av Folksams test är att det bästa sättet att komma till rätta med mögel och alger på målade träfasader är att först tvätta fasaden och sedan måla den med en bra färg, till exempel Alcro Bestå.

Jan Snaars budskap till färgindustrin är att i första hand fasa ut de sämsta färgerna. I andra hand bör de ta fram produkter som faktiskt fungerar för underhållstvätt.

FAKTA Om mögeltvättstestet

Folksam har under fyra års tid testat mögeltvättmedel för träfasader. Testerna genomförs i Borås. De målade träpaneler som tidigare exponerats utomhus i Folksams färgtest, och då blivit mest mögelangripna, har använts för tvätt med nio mögeltvättmedel. Resultaten av medlen har sedan jämförts. Trämaterialet har varit likvärdigt, betingelserna vid målning och mögelbehandling kontrollerade och exponeringssituationen realistisk.

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Teknik Projektering Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om mögeltvättstestet

Folksam har under fyra års tid testat mögeltvättmedel för träfasader. Testerna genomförs i Borås. De målade träpaneler som tidigare exponerats utomhus i Folksams färgtest, och då blivit mest mögelangripna, har använts för tvätt med nio mögeltvättmedel. Resultaten av medlen har sedan jämförts. Trämaterialet har varit likvärdigt, betingelserna vid målning och mögelbehandling kontrollerade och exponeringssituationen realistisk.