Varan har lagts till i varukorgen
Mantelprov genom trycksatt kabel
Teknik 20 jun 2011
När kabelförläggning görs i rör kan inte mantelprovning genomföras. En lösning på problemet kan vara trycksatt kabel. Foto: Per Andersson
Elnätsföretagen har börjat snegla på tekniken med trycksatta kablar, som länge funnits inom telekombranschen. Anledningen är att tekniken underlättar mantelprovning.

När en kabelförläggning görs i rör kan inte en mantelprovning genomföras.

Vid en kabelförläggning direkt i marken går det att göra mantelprovning men resultatet kan variera kraftigt beroende hur markförhållandena är just vid det ögonblick man gör mätningen.

En lösning på problemet kan vara trycksatt kabel.

Vid skarvning eller ändavslut på trycksatt kabel sker det en mantelprovning när övertrycket släpps ut. Pysandet innebär att skyddshöljet är utan hål.

Det går att manteltesta på kabeltrumman eller när kabeln ligger öppet på marken.

Beprövad teknik

Banverket, som i dag är en del av Trafikverket, har sedan början av 1940-talet använt sig av tekniken med trycksatta kablar för telekommunikation och trafikstyrning.

Trycksättningen har varit en förutsättning för att tekniken ska fungera då järnvägens kablar ofta ligger i tunnlar, betongrännor eller i fuktig miljö.

En hel del logistik

Ett kabelnät med trycksättning under drift kräver emellertid en hel del logistik.

Längs med kabelnätet har Trafikverket byggt upp ett nät med cirka 1 000 specialanpassade kompressorer för automatisk inmatning av luft per 10–15 kilometer.

Trycksättningen övervakas av tryckgivare. Tidigare fanns även en organisation med tuber och flaskor med kvävgas, men flaskhanteringen blev för dyr.

En kompressor med avfuktning, tryckreglering och larm kostar cirka 45 000 kronor men är i princip gratis i drift. En tub kostar cirka 1 000–1 500 kronor om året att hyra, plus 500 kronor per fyllning.

Elnätsföretagen är intresserade

Även i telekombranschen trycksätts kablar hela tiden, både från leverantörerna och under drift ute i fält.

De flesta elnätsföretag däremot har ingen erfarenhet av trycktät ändförsluten kabel. I dag sker trycksättning av kraftkablar mer av slump än planering.

Nu vill den finska kabeltillverkaren Reka Kabel utveckla en produkt för tryckluftsprovning av elkablar. För att nå dit krävs att nya ventiler och påfyllningsmöjligheter tas fram, exempelvis via särskilda tryckluftsbehållare.

Slippa brandfarlig gas

Man använder redan i dag ventiler på sina kablar fast de är konstruerade att släppa ut expanderande gasrester från tillverkningsprocessen. (Se faktaruta).

Man vill även komma bort från den brandfarliga PEX-gasen och byta ut den mot torr tryckluft.

– Vi tror att det kan finnas många fördelar med trycksatta kablar, och målet är att få bort alla restgaser från tillverkningen, säger Roger Nilsson, försäljningschef på Reka Kabel för södra Sverige.

Även Mattias Hellqvist, produktchef på Draka Kabel, tror att det kommer att växa fram en marknad för trycksatt kraftkabel.

– Vi har hört kunder fråga efter detta. Det finns situationer när man inte vill eller kan gräva igen en kabelgrav för att skapa motjordning, och då vill kunden ha ett alternativ, säger han.

FAKTA Övertryck i kablar

Övertryck i kablar är huvudsakligen kopplat till det polyetenbaserade plastmaterialet Pex.

En Pex-mantel har mycket hög isolationsförmåga.

Den står emot yttre påvekan och kan användas till högspänningskablar upp till 500 kilovolt.

För att tillverka Pex upphettas polyeten till mycket hög värme.

I processen tillsätts kvävgas som tål mycket höga temperaturer och som eliminerar explosionsrisken genom att pressa bort luftens syre.

Kvävet reagerar dock kemiskt med polyetenet och bildar gasen acetofenon.

Den färdiga Pex-kabeln avgasas. Ju tjockare isoleringen är desto längre tid tar avgasningen.

En del gasmolekyler dröjer sig dock alltid kvar i kabeln och kan sippra fram efter lång tid.

Om kabeln pluggats i båda ändor bildas det då ett övertryck.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA Övertryck i kablar

Övertryck i kablar är huvudsakligen kopplat till det polyetenbaserade plastmaterialet Pex.

En Pex-mantel har mycket hög isolationsförmåga.

Den står emot yttre påvekan och kan användas till högspänningskablar upp till 500 kilovolt.

För att tillverka Pex upphettas polyeten till mycket hög värme.

I processen tillsätts kvävgas som tål mycket höga temperaturer och som eliminerar explosionsrisken genom att pressa bort luftens syre.

Kvävet reagerar dock kemiskt med polyetenet och bildar gasen acetofenon.

Den färdiga Pex-kabeln avgasas. Ju tjockare isoleringen är desto längre tid tar avgasningen.

En del gasmolekyler dröjer sig dock alltid kvar i kabeln och kan sippra fram efter lång tid.

Om kabeln pluggats i båda ändor bildas det då ett övertryck.