Varan har lagts till i varukorgen

Krackelerande kablar i armaturer

Teknik 13 jun 2011
Normal installationskabel tål inte alltid den tuffa miljö som råder i en armatur. Foto: Anders Wester
Vanliga halogenfria installationskablar tål inte alltid den tuffa miljö som råder inne i en belysningsarmatur. Det är därför viktigt att projektörer och installatörer ser till att använda kablar som klarar det.

De gamla PVC-kablarna har i allt större utsträckning bytts ut mot halogenfria kablar.

Den stora positiva effekten med halogenfria kablar är att de är brandskadebegränsande.

De minskar även risken för personskador vid brand eftersom varken svart rök eller farliga gaser bildas.

Söndersmulad isolering

Under senare tid har det dock vid ett flertal efterbesiktningar visat sig att de halogenfria installationskablarnas ledarisolering fallit av inne i ljusarmaturer, vilket lämnat ledare bara.

Anledningen är att plasterna bryts ner av den höga värmen och UV-strålningen som genereras av armaturerna.

PVC-isoleringen på äldre kablar påverkades också men den blev hård och stannade kvar längre på ledarna. De nya materialen bryts ner fortare och smulas sönder.

Standardkablar, som EKLK och EQLQ, är konstruerade för en maximal drifttemperatur på 70 grader och de fungerar bra på exempelvis en kabelstege i en industrilokal eller utomhus på en vägg i solen.

I en lysrörsarmatur blir det däremot problem.

Skillnad på armaturer

Det är dock skillnad på vilka armaturer som används.

I öppna armaturer med reflektor kan värmen röra sig fritt ut i luften och ljuset skickas vidare via reflektorn. Reflektorn skyddar också kablarna mot både UV-strålning och hög temperatur.

Kapslade armaturer däremot behåller den största delen av värmen och UV-strålningen från ljuskällan. Matningskablarna är därför mer utsatta i dessa armaturer.

Viktigt att ha kunskap om materialet

För att komma tillrätta med problemet är det mycket viktigt att de som specificerar installationen likaväl som de som monterar armaturerna är medvetna om att miljön inne i armaturerna är mycket tuff och att vanliga installationsmaterial inte alltid klarar detta.

För att skydda matningskabel och dess ledare kan armaturen förses med en skärm som hindrar direkt bestrålning. Isoleringen kan också skyddas genom en UV- och värmebeständig slang.

Ulf Jitelius, tekniskt säljstöd Draka Kabel, tycker inte det finns anledning att tvivla på kvalitet och säkerhet när det gäller halogenfria kablar. Alla inblandade måste dock ha kunskap om materialen de jobbar med.

– Armaturtillverkare ska se till att skicka med skydd, vi ska informera om vad kablarna klarar och installatörerna ska veta vad de gör. Svårare än så är det inte, säger han.

Dyra specialplaster

Det finns specialplaster som klarar hög temperatur och UV-strålning på ett tillfredsällande sätt. De används också som internkablage i vissa armaturer.

Många användare anser dock att dessa är alldeles för dyra för att använda i kabel, vilken dras i långa längder för exempelvis belysning i industrilokaler eller garage.

Råd från branschförening

Selcable, den svenska branschföreningen för tillverkare av kablar och isolerad tråd, rekommenderar att man, om man använder standardkabel, i möjligaste mån monterar kabeln utanför armaturen och minimerar den sträckta kabelns exponering för värme och UV.

De delar av standardkabeln som exponeras för värme och UV-ljus ska skyddas med exempelvis en skyddsslang eller dras bakom reflektorer om armaturen är försedd med sådan.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter