Varan har lagts till i varukorgen

Webbplats för marknadskontroll

Energi 25 jan 2011
Sveriges medlemskap i EU innebär skyldigheter att genom marknadskontroll se till att endast säkra produkter finns på marknaden. Swedac och de tio andra myndigheter som ansvarar för kontrollen har öppnat en webbplats med information.

Syftet med webbplatsen marknadskontroll.se är att informera näringsidkare och allmänhet om produktsäkerhet och marknadskontroll. Här finns information om:

 • vilka myndigheter som är ansvariga för olika produkter
 • EU-direktiv, med länkar till direktiven
 • CE-märkning
 • annan obligatorisk märkning på produkter, till exempel energimärkning.

Samarbete

Webbplatsen marknadskontroll.se är ett samarbete mellan Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) och ett antal andra myndigheter. De myndigheter som ansvarar för marknadskontroll är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Post- och telestyrelsen
 • Swedac
 • Transportstyrelsen.

Tullverket samverkar med andra myndigheter vid deras arbete med bland annat marknadskontroll och kan exempelvis göra dokument- och varukontroller i samband med import/export av varor.

Marknadskontroll görs för att se till att endast säkra produkter finns på marknaden. Foto: Ulf Söderlund
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Marknadskontroll görs för att se till att endast säkra produkter finns på marknaden. Foto: Ulf Söderlund