Varan har lagts till i varukorgen
Upphandla asbestsaneringen rätt
Arbetsmiljö 20 jan 2011
Upphandlingsunderlaget kan användas vid upphandling av rot-arbeten för att tydliggöra vad som gäller ifall asbest påträffas under renoveringen, vilket inte är ovanligt. Bild: Norprodukter
Asbestsanering som inte görs på rätt sätt kan innebära ett hot mot byggarbetares hälsa. IVL Svenska Miljöinstitutet har därför, i samarbete med Sveriges Byggindustrier och Byggnads, tagit fram ett underlag för upphandling av asbestsaneringar.
ROT, renovering- om- och tillbyggnad, ökar. Därmed ökar också risken för att asbest ska förekomma på arbetsplatsen. Om sanering av asbest utförs på fel sätt finns risk att andra som vistas i fastigheten kommer i kontakt med fibrerna. Om saneringen inte är fullständig riskerad de som ska fortsätta arbetet att få i sig asbest. Det är därför viktigt att den entreprenör som anlitas för saneringen följer de regler som gäller. Sveriges Byggindustrier har därför tagit fram ett underlag som kan användas

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter