Varan har lagts till i varukorgen
Underjordiskt avfallssystem i Bergen
Teknik 10 feb 2011
I centrala Bergen är det ett prioriterat önskemål att kunna erbjuda källsorterad avfallsinsamling.
Norska Bergens citykärna utformas med rörbaserad avfallsinsamling, ett arbete som beräknas vara helt slutfört om 10 år.
Stig Emilsson
Informatör Anläggning

Ett av Norges största kommunala renhållningsföretag, BIR som ägs av Bergens kommun och åtta andra kranskommuner har köpt ett nyckelfärdigt underjordiskt sopsugsystem för de centrala delarna av Bergen samt 10 års drift och underhåll. Det svenska miljöteknikföretaget Envac AB tog hem ordern som är den enskilt största i företagets historia (210 miljoner norska kronor).

Tre avfallstyper

Avfallstyperna som transporteras i systemet är restavfall som går till förbränning samt papper och plast som går till materialåtervinning. Ett gemensamt rörsystem transporterar de olika avfallstyperna och som dirigeras centralt med fördelningsventiler till rätt container.

Källsorterad avfallsinsamling

I centrala Bergen har det varit ett prioriterat önskemål att kunna erbjuda källsorterad avfallsinsamling. Dock har det saknats lagringsutrymme för kärl och containrar i den gamla stadskärnan, dessutom har man också haft svårigheter med framkomligheten för sopbilar.

Största installationen av sopsug i befintlig stadskärna i Norden

Bergens kommun beslutade för ett antal år sedan att bygga ut fjärrvärme i centrum. Detta öppnade möjligheter även för andra infrastruktursatsningar. Fjärrvärme och underjordiskt avfallstransportsystem installeras och av vatten- och avloppsnätet renoveras samtidigt som det byggs en ny spårvagnslinje.

Enligt Envac ABs Joakim Karlsson, vvd är detta ett genombrott för installationer av sopsug i känsliga innerstadsmiljöer.

– Vi gör bedömningen att den här typen av installationer kommer att bli aktuella för många fler städer som vill ha en modern och snygg stadsmiljö och samtidigt slippa hantera avfallet öppet på gator och torg, säger han.

Denna text publicerades i Bygginfo PM nr 1/11 med fel bild. Redaktionen ber Envac AB om ursäkt för detta. I denna webbartikel är korrekt bild inlagd.

Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter