Varan har lagts till i varukorgen

Så kollar du att halltaket håller

Bostäder 3 jan 2011
Genom att undersöka att takkonstruktionen inte är underdimensionerad kan du undvika att taket rasar in som i Trängens ishall i Örebro förra vintern. Foto: Fredrik Sandberg, Scanpix.
Boverket har tagit fram ny information för att göra det lättare att kontrollera att takkonstruktioner i hallbyggnader håller för trycket från snö och annan belastning.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Boverkets utredning om vad som orsakade de hundratals takrasen i idrottshallar, lagerbyggnader och jordbruksbyggnader förra vintern är fortfarande inte färdig.

Angeläget undersöka

I väntan på att den ska bli klar går myndigheten därför ut med aktuell information. Den ska fungera som ett stöd för att redan nu bedöma behovet av åtgärder vid misstankar om att en bärande takkonstruktion är underdimensionerad.

Det är angeläget att befintliga hallbyggnader undersöks för att klarlägga om den bärande konstruktionen behöver förstärkas eller åtgärdas på annat sätt. Detta för att säkerställa att konstruktionen har tillfredställande bärförmåga, stadga och beständighet, skriver Boverket.

Elva punkter att bedöma

Boverket räknar upp elva punkter som kan ge ett första svar på behovet av åtgärder. Det handlar bland annat om huruvida den bärande konstruktionen kan ha konstruktionsfel,  råkat ut för någon skada, utsatts för högre belastning eller tidigare visat tecken på att vara underdimensionerad.

Men det kan också gälla bristande diffusionsspärrar eller dålig avrinning av vatten. Om svaret på någon av de elva frågorna är ja bör en särskild undersökning göras.

Snölast och skottning

Boverket ger också exempel på hur man kan mäta snölastens storlek på taket (se faktaruta). Enligt myndigheten är det bra om det i en drift- och underhållsplan framgår hur stora snölasterna på ett tak får vara, vid vilken snömängd taket bör skottas och på vilket sätt. Till exempel att man bör skotta skikt för skikt för att undvika överbelastning på de bärande konstruktionsdelarna.

Fackmannamässigt sätt

Om en undersökning visar att den bärande konstruktionen behöver förstärkas eller åtgärdas på annat sätt ska det göras av kompetent personal på ett fackmannamässigt sätt enligt EKS avdelning A, paragraf 12 eller BKR, ansnitt 2:5.

FAKTA Så mäter du snölastens storlek

Snölastens storlek kan mätas genom att trycka ned ett plaströr med 200 mm diameter i snötäcket, placera en skiva under snöpelaren i röret och väga röret med och utan snöpelaren.

Snölast ska bestämmas som tyngden per horisontell area. Om den mätta massan hos snöpelaren är m kg på ett horisontellt tak motsvarar det en snölast per [ytenhet] av m/3,14kN/m2.

Om snöpelaren exempelvis väger 5 kg motsvarar det en snölast5/3,14 = 1,6 kN/m2. Om cylindern trycks vinkelrätt mot lutande tak bör den, enligt EKS och Eurokoder, räknas om till horisontell area.

Om taklutningen är f grader, där f är en icke försumbar lutning, blir snölasten i exemplet ovan 1,6/cos f kN/m2 horisontell area.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Så mäter du snölastens storlek

Snölastens storlek kan mätas genom att trycka ned ett plaströr med 200 mm diameter i snötäcket, placera en skiva under snöpelaren i röret och väga röret med och utan snöpelaren.

Snölast ska bestämmas som tyngden per horisontell area. Om den mätta massan hos snöpelaren är m kg på ett horisontellt tak motsvarar det en snölast per [ytenhet] av m/3,14kN/m2.

Om snöpelaren exempelvis väger 5 kg motsvarar det en snölast5/3,14 = 1,6 kN/m2. Om cylindern trycks vinkelrätt mot lutande tak bör den, enligt EKS och Eurokoder, räknas om till horisontell area.

Om taklutningen är f grader, där f är en icke försumbar lutning, blir snölasten i exemplet ovan 1,6/cos f kN/m2 horisontell area.