Varan har lagts till i varukorgen
Så får du taket fuktsäkert
Renoveringar 12 jan 2011
En tunn isolering på utsidan minskar risken för fukt- och mögelangrepp på råsponten. Foto: Katarina Tofteräng.
Att lägga en tunn isolering utanpå taket är det säkraste sättet att undvika mögel och fukt när man bygger takkonstruktioner med råspont.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Det visar rapporten Bygg fuktsäkra takkonstruktioner som tagits fram av Skanska Teknik- och projekteringsledning med stöd av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.

Kallt och fuktigt ytterst

Energikraven i Boverkets byggregler från 2006, BBR 10, innebär att allt tjockare isoleringar (400-600 millimeter) används i takkonstruktioner. Den tjocka isoleringen gör att yttre delen av taket blir kallt och fuktigt.

När man då använder sig av råspont, som är det vanligaste materialet, är risken för fukt och mögelangrepp betydande.

Sju vanliga konstruktioner testade

För att råda bot på problemet och minska risken för angrepp har projektet testat beständighet mot fukt och mögel i sju vanliga takkonstruktioner.

Bara två av de studerade konstruktionerna klarade kraven på högsta tillåtna fukttillstånd. Ytterligare två klarade dem med tvekan. Tre vanliga konstruktioner klarade det inte alls.

– En av dessa var den kanske vanligaste takkonstruktionen som de flesta konstruktörer, entreprenörer och småhustillverkare använder, säger rapportförfattaren Camilla Persson Lidgren på Skanska. I denna konstruktion var halten byggfukt så hög det första året att mögelpåväxt uppstår och blir bestående.

Tunn isolering på utsidan

De två konstruktioner som klarade fuktkraven hade båda en tunn isolering på utsidan av innertaket.

– Ofta räcker det med en tunn isolering på 30-50 mm av till exempel cellplast eller stenull, säger Camilla Persson Lidgren. På Skanska bygger vi numera oftast med utvändig isolering när vi bedömer att det finns risk för fukt och mögel. Vi gör först en teoretisk fuktberäkning.

Störst behov vid kusterna

Behovet av utvändig isolering är störst i kustområden samt i södra Sverige där luftfuktigheten är högst. Men för att vara på den säkra sidan bör man alltid göra beräkningar och mätningar innan byggstart.

I projektet har man använt Wufi 4.2, m-modellen för fuktberäkningar samt Spik för de ekonomiska kalkylerna. Viktigt är också att mäta fukten i det färdiga huset.

Minska storlek på luftspalt

Camilla Lidgren Persson rekommenderar också att man drar ned storleken på luftspalterna i taket till mellan 5 och 20 millimeter. Att bygga luftspalter med 50 millimeters bredd gör mer skada än nytta.

– Luftspalter gör bara nytta de två första åren för att hjälpa till att torka ut fukt. Därefter bör man helst täta igen dem.

Extrakostnad på 40 000 kronor

Många byggherrar värjer sig dock för den extrakostnad på cirka 40 000 kronor som det kostar att isolera ett tak även utvändigt. Man anser att lite mögelpåväxt i takkonstruktionen inte gör någon skada om man inte vistas på vinden.

– Visst kan det vara så, förutsatt att möglet inte sprider sig från råsponten. Men det är viktigt att vara medveten om att det är en riskkonstruktion och att det i värsta fall kan sprida sig till takstolar, säger Camilla Persson Lidgren.

– Vill man bygga rätt ska man inte fuska med detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här ska det se ut enligt instruktionsboken. Illustration: Agneta Olsson-Jonsson, SP och Lars Norlin.

FAKTA Så bygger du fuktsäkert – checklista

 • Gör teoretiska beräkningar och mätningar före byggstart. För att få fram det bästa resultatet bör du göra många beräkningar med olika konstruktionssammansättningar.
 • Vid risk för fukt, isolera även takkonstruktionens utsida. Undvik råspont i direkt kontakt med kall uteluft.
 • Bygg med så lite byggfukt som möjligt och undvik luft- och vattenläckage. Täthetsprova och termografera för att hitta eventuella läckor.
 • Besiktiga noga och gör mätningar på den färdiga konstruktionen.
 • Ställ krav på leverantörerna att de ska ange materialdata med kritiska fuktnivåer för varaktighet och temperatur.
 • Använd avfuktare första året vid behov.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

FAKTA Så bygger du fuktsäkert – checklista

 • Gör teoretiska beräkningar och mätningar före byggstart. För att få fram det bästa resultatet bör du göra många beräkningar med olika konstruktionssammansättningar.
 • Vid risk för fukt, isolera även takkonstruktionens utsida. Undvik råspont i direkt kontakt med kall uteluft.
 • Bygg med så lite byggfukt som möjligt och undvik luft- och vattenläckage. Täthetsprova och termografera för att hitta eventuella läckor.
 • Besiktiga noga och gör mätningar på den färdiga konstruktionen.
 • Ställ krav på leverantörerna att de ska ange materialdata med kritiska fuktnivåer för varaktighet och temperatur.
 • Använd avfuktare första året vid behov.