Varan har lagts till i varukorgen
Nya föreskrifter om farligt gods
Transportsystem 28 jan 2011
Nya föreskrifter om transport av farligt gods, både på väg och järnväg, träder i kraft den 15 februari. De nu gällande reglerna får tillämpas till och med 30 juni i år.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett ut två nya föreskrifter. MSBFS 2011:1 reglerar transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och MSBSF 2011:2 reglerar transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Dessa träder i kraft den 15 februari.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter