Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Magnetfält vid kraftledningar
Bestämmelser 12 jan 2011
Det råder stor osäkerhet om hur skadliga magnetfält kring kraftledningar är. Myndigheterna rekommenderar dock en viss försiktighet. Foto: Anders Wester
I avvaktan på mer kunskap väljer svenska myndigheter att rekommendera en viss försiktighet kring långvarig exponering för svaga magnetfält.
Många som bor eller ofta vistas i närheten av kraftledningar är oroliga för det magnetiska fält som ledningarna alstrar. Magnetfältet vid marken beror på avståndet till ledningen, linornas inbördes läge och hur mycket el som går i ledningen. Hur mycket el som går i ledningarna avgörs av tillgång och efterfrågan på el. Stora strömmar kan förekomma under begränsad tid av året, exempelvis under kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Elektriska och magnetiska fält

Kring en luftledning för växelström finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält.

Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Det är spänningen mellan faserna, linorna, och marken som ger upphov till det elektriska fältet. På marknivå är fältet som starkast där linorna hänger som lägst och kan ge elektriska urladdningar, stötar, när man befinner sig direkt under en kraftledning. Det kan kännas obehagligt men är inte farligt.

Det elektriska fältet avtar snabbt med avståndet. Vegetation och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär att det elektriska fältet blir lågt inomhus även om huset står nära en kraftledning.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μT). De magnetiska fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar med strömlasten. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet till ledningen. Magnetfält avskärmas inte av väggar eller tak.

FAKTA Spänningstillägg

Spänningstillägg är ett spänningsberoende tillägg till avstånd för friledning med högre systemspänning än 55 kilovolt.

Det innebär att ledarnas minimiavstånd till mark eller byggnad ökas med 0,7 centimeter, vid icke direkt jordat system, och med 0,5 centimeter, vid direkt jordat system, för varje kilovolt som överstiger 55 kilovolt.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA Elektriska och magnetiska fält

Kring en luftledning för växelström finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält.

Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Det är spänningen mellan faserna, linorna, och marken som ger upphov till det elektriska fältet. På marknivå är fältet som starkast där linorna hänger som lägst och kan ge elektriska urladdningar, stötar, när man befinner sig direkt under en kraftledning. Det kan kännas obehagligt men är inte farligt.

Det elektriska fältet avtar snabbt med avståndet. Vegetation och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär att det elektriska fältet blir lågt inomhus även om huset står nära en kraftledning.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μT). De magnetiska fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar med strömlasten. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet till ledningen. Magnetfält avskärmas inte av väggar eller tak.

FAKTA Spänningstillägg

Spänningstillägg är ett spänningsberoende tillägg till avstånd för friledning med högre systemspänning än 55 kilovolt.

Det innebär att ledarnas minimiavstånd till mark eller byggnad ökas med 0,7 centimeter, vid icke direkt jordat system, och med 0,5 centimeter, vid direkt jordat system, för varje kilovolt som överstiger 55 kilovolt.