Varan har lagts till i varukorgen
Magnetfält vid kraftledningar
Bestämmelser 12 jan 2011
Det råder stor osäkerhet om hur skadliga magnetfält kring kraftledningar är. Myndigheterna rekommenderar dock en viss försiktighet. Foto: Anders Wester
I avvaktan på mer kunskap väljer svenska myndigheter att rekommendera en viss försiktighet kring långvarig exponering för svaga magnetfält.
Många som bor eller ofta vistas i närheten av kraftledningar är oroliga för det magnetiska fält som ledningarna alstrar. Magnetfältet vid marken beror på avståndet till ledningen, linornas inbördes läge och hur mycket el som går i ledningen. Hur mycket el som går i ledningarna avgörs av tillgång och efterfrågan på el. Stora strömmar kan förekomma under begränsad tid av året, exempelvis under kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter