Varan har lagts till i varukorgen
Hur räknas faktorprisindex för elkonsulter upp?
13 jan 2011
Hur räknas faktorprisindex för elkonsulter upp?

Man använder faktorprisindex K84, och med indextal kan man räkna fram den fasta ersättningen för konsultuppdrag.

Faktorprisindex för konsulttjänster, K84, mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader.

Bastidpunkten för K84 är den 1 januari 1984 och ett indextal räknas fram för varje månad. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exklusive mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras.

Indextalen i K84 avser kostnadsläget den första respektive månad.

Den formel som används lyder:

Kn = An x in/io

där

• Kn = indexreglerad ersättning

• An = avtalsreglerad ersättning för perioden

• in = indextal för den månad då arbetet utförs

• io = indextal för basmånad

Om en beräkning ger till resultat att den indexreglerade ersättningen blir lägre än den avtalade ersättningen gäller den senare.

Under 2010 har in ökat från 319,1 i januari till 321,3 i oktober.

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

El & Tele
Fler nyheter