Varan har lagts till i varukorgen
AMA och Säker Vatteninstallation
Vatten och avlopp 11 jan 2011
De nya branschreglerna ”Säker Vatteninstallation” innehåller en hel del förändringar men det medför inte så många nya textförslag i AMA-nytt.

I samband med att branschreglerna ”Säker Vatteninstallation” har förnyats har AMA-redaktionen sett över beskrivningstexterna. Deras ambition är att AMA VVS & Kyl och Säker Vatten ska ha så lika krav som möjligt.

- Den som följer en teknisk beskrivning ska kunna känna sig säker på att inte gå emot kraven i Säker Vatten, säger Martin Brunnkvist som är AMA-redaktör på Svensk Byggtjänst.

De nya branschreglerna innehåller en hel del nyheter men avvikelserna från AMA är inte så stora. Därför medför de inte så många nya textförslag i AMA-nytt. Det är bara under två koder som ändringar införs. Det gäller fogar på värmeledningar och anslutning av infällda blandare.

AMA går ett steg längre

När det gäller fogar på värmeledningar går AMA ett steg längre än både Säker Vatten och Boverkets byggregler (BBR).

- Vi har valt att sticka ut hakan och spetsa till kravet lite grann, säger Martin Brunnkvist.

I AMA-nytt har de därför lagt in ett nytt förslag till beskrivningstext som säger att fogar på värmeledningar ska placeras så att de kan bytas ut och så att en läcka kan upptäckas snabbt.

Säker Vatten ställer krav på fogar på värmefördelare men det finns bara en rekommendation att värmeledningar i sin helhet ska förläggas så att läckor snabbt kan upptäckas. BBR ställer vattenskadekrav på tappvattenledningar men inte på värmeledningar.

Alla krav finns inte i AMA

I vissa fall är det exakt samma krav i AMA och Säker Vatten. I andra fall kommer kraven från Säker Vatten in som rådtexter i RA. Men alla krav i Säker Vatten finns inte i AMA VVS & Kyl 09 (samt RA). Det beror på att alla krav inte har någon naturlig plats i den tekniska beskrivningen för en rörentreprenad.

FAKTA Förslag till beskrivningstext i AMA-nytt beskrivningsdel

PN Rörledningar med mera:

Följande text i AMA ”Fog och fog med koppling på tappvattenledning ska vara placerade så att fog och koppling är utbytbar och så att läcka kan upptäckas snabbt.” utgår och ersätts med

”Fog och fog med koppling på rörledning för tappvatten och värmevatten ska vara placerade så att fog och koppling är utbytbara och så att läcka kan upptäckas snabbt.”

PVB.2 Blandare:

Blandare som byggs in i vägg ska ha tappvattenanslutningen placerad i ett vattentätt utrymme med dränering. Dräneringen ska mynna på plats där läckande vatten upptäcks och inte orsakar omedelbar skada.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Bestämmelser
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Förslag till beskrivningstext i AMA-nytt beskrivningsdel

PN Rörledningar med mera:

Följande text i AMA ”Fog och fog med koppling på tappvattenledning ska vara placerade så att fog och koppling är utbytbar och så att läcka kan upptäckas snabbt.” utgår och ersätts med

”Fog och fog med koppling på rörledning för tappvatten och värmevatten ska vara placerade så att fog och koppling är utbytbara och så att läcka kan upptäckas snabbt.”

PVB.2 Blandare:

Blandare som byggs in i vägg ska ha tappvattenanslutningen placerad i ett vattentätt utrymme med dränering. Dräneringen ska mynna på plats där läckande vatten upptäcks och inte orsakar omedelbar skada.