Varan har lagts till i varukorgen
Var finns framtidens bästa fasad?
Energi 4 feb 2011
Fastigheten Trondheim 6 i Kista är ett av husen som ny rationell isolering ska testas på. Foto: Svenska Bostäder.
Vem tar fram den bästa tekniken för tilläggsisolering av fasader och ytterväggar och hur ska den se ut? I slutet av nästa vecka inleds en stor teknikupphandling av rationella lösningar för förbättrad energiprestanda i flerfamiljshus från miljonprogrammet.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Målet med upphandlingen är att få igång en utveckling av rationella system för tilläggsisolering vid renovering av flerbostadshus som är byggda 1940–1975.

Det är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, Bebo, som tagit initiativ till upphandlingen som leds av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.

– Många av husen från denna period är lamellhus som är ganska lika byggda. Vårt mål är att få fram metoder som kan användas på merparten av dessa hus, säger Kristina Mjörnell på SP som projektleder upphandlingen.

Rationellt och kostnadseffektivt

Lösningarna ska kunna produceras och monteras på ett rationellt sätt, vara kostnadseffektiva och ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.  Dessutom ska de vara beständiga, vilket innebär litet underhållsbehov och låg risk för skador.

Upphandlingen omfattar ett fullständigt system för tilläggsisolering av fasad och fönster.

– Upphandlingen omfattar såväl projektering som tillverkning och montage av systemet på ett eller flera hus. För att uppnå bästa resultat hoppas vi därför att företag som verkar i olika delar av byggprocessen går ihop och deltar i upphandlingen form av konsortier, säger Kristina Mjörnell. 

Uppfylla ett antal krav

Exakt hur en sådan lösning ska se ut vet inte Bebo eller SP i dag. Klart är däremot att lösningen ska uppfylla ett antal krav på bland annat:

 • god funktion och beständighet
 • innemiljö
 • teknisk energiprestanda
 • varsamhet och gestaltning med hänsyn till befintlig bebyggelse
 • drift- och underhållskostnader
 • hyresgästhänsyn.

Upphandlingen är öppen även utanför Sverige. Anbuden ska vara inne senast i juni i år. I september utses en eller flera finalister som får testa sina lösningar på en eller flera av sex utvalda fastigheter.

Projektering och byggande pågår fram till februari nästa år och därefter ska husen utvärderas under ett år. Vinnaren/vinnarna utses sommaren 2013.

Vinnaren får teckna ramavtal

– Vinnaren får möjlighet att teckna lokala entreprenadavtal med ägarna till de sex demonstrationshusen, men har förstås också mycket goda möjligheter att få leverera till andra fastighetsbolag med liknande hus.

Bygginfo återkommer med mer information om det fullständiga upphandlingsunderlaget som ska presenteras i mitten av februari på Bebos hemsida, www.bebostad.se.

FAKTA Krav i upphandlingen

I upphandlingen ska förstås överordnade krav som BVL, BBR, BÄR och BKR uppfyllas. Dessutom ställs krav på:

 • funktion och beständighet
 • innemiljö
 • teknisk energiprestanda för byggnadsdelar
 • varsamhet och gestaltning med hänsyn till befintlig bebyggelse
 • drift och underhållsinstruktioner
 • kostnadsredovisning
 • hyresgästhänsyn samt krav på leverantören.
FAKTA Tidplan för upphandlingen

11 februari: upphandlingen publiceras.

30 juni: sista dag att lämna in anbud.

15 september: en eller flera finalister utses.

september 2011-februari 2012: projektering och byggande pågår.

mars 2012-juni 2013: utvärdering av demonstrationshusen.

juli 2013: en eller flera vinnare utses.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Krav i upphandlingen

I upphandlingen ska förstås överordnade krav som BVL, BBR, BÄR och BKR uppfyllas. Dessutom ställs krav på:

 • funktion och beständighet
 • innemiljö
 • teknisk energiprestanda för byggnadsdelar
 • varsamhet och gestaltning med hänsyn till befintlig bebyggelse
 • drift och underhållsinstruktioner
 • kostnadsredovisning
 • hyresgästhänsyn samt krav på leverantören.
FAKTA Tidplan för upphandlingen

11 februari: upphandlingen publiceras.

30 juni: sista dag att lämna in anbud.

15 september: en eller flera finalister utses.

september 2011-februari 2012: projektering och byggande pågår.

mars 2012-juni 2013: utvärdering av demonstrationshusen.

juli 2013: en eller flera vinnare utses.