Varan har lagts till i varukorgen
Underlaget för jätteupphandling klart
Energi 14 feb 2011
Helsingborgshems fastighet Flanken 2 är ett av de hus som de nya rationella klimatskärmarna ska testas på.
Nu är underlaget för Bebos och SPs stora teknikupphandling av tilläggsisolerade fasader till äldre hus offentligt. Du hittar det på Bebos webbplats Bebostad.se.

Som Bygginfo berättade nyligen utlyser Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus med hjälp av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, under våren en stor teknikupphandling.

Målet är att få fram rationella och kostnadseffektiva lösningar för att tilläggsisolera och montera nya fasader på äldre hus bland annat från miljonprogrammet.

Sex olika demonstrationshus

Upphandlingen omfattar såväl projektering som tillverkning och montering på ett eller flera hus. De sex fastigheterna ägs av Svenska Bostäder, Sigtunahem, Lindesbergsbostäder, Sjöbohem och Helsingborgshem.

Anbudsgivarna ska inkomma med anbud senast den 30 juni i år. Därefter väljs ett eller flera vinnande alternativ som får testa den nya tekniken på ett eller flera av de utvalda demonstrationshusen.

Här hittar du upphandlingsunderlaget

Efter att de olika teknikerna testats och utvärderats under ett år utses en eller flera slutliga vinnare sommaren 2013.

Du hittar hela upphandlingsunderlaget här.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Renoveringar Arkitektur Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter