Varan har lagts till i varukorgen
Starkt kommunalt stöd för outsourcing
Energi 4 feb 2011
Ska skolans fastigheter och lokaler skötas av externa företag? Många kommuner i undersökningen är positiva till att lägga ut fler verksamheter än man gör idag. Foto: Karin Larén Hallström.
Tre av fyra upphandlingsansvariga i Sveriges kommuner tror att andelen verksamheter som läggs ut på entreprenad, bland annat bygg och projektledning, ökar de närmaste fem åren.
Jörgen Hallström
Skribent

Det framgår av den färska undersökningen ”Outsourcingbarometern 2011” som TNS Sifo har gjort på uppdrag av tjänsteföretaget ISS.

Undersökningen, den andra i ordningen, gjordes i mitten av januari 2011, då upphandlings­ansvariga i 100 av Sveriges 280 kommuner intervjuades. Och trenden håller i sig – outsourcingen kommer att fortsätta växa, tror de tillfrågade.

Få negativa

Fler än hälften (54 procent) är ganska eller mycket positiva till att lägga ut vissa kommunala verksamheter. Endast var tionde är negativt inställd.

Nästan två tredjedelar (64 procent) av de intervjuade bedömer att andelen verk­samheter som läggs ut på entreprenad kommer att öka de närmaste ett till två åren. 77 procent tror att fenomenet öka de närmaste fem åren.

Det är fler kommuner med borgerlig majoritet än med s-majoritet som tror att outsourcingen kommer att öka. Bland de skäl som anges för att lägga ut kommunal verksamhet nämns främst politiska beslut och maktskiften som förändrar inriktningen.

I fjolårets under­sökning angavs i högre grad kostnadsbesparingar och fokusering på kärnverksamheten som orsak till att lägga ut vissa verksamheter.

Bygg och projektledning i topp

De verksamheter som i högst utsträckning läggs ut är bygg- och projektledning, (54 procent av kommunerna outsourcar verksamhet inom detta område), städning, (45 procent), ”andra tjänster” (46 procent) och bemannings- eller vikarietjänster (44 procent).

– Hela den offentliga sektorn beräknas köpa outsourcade tjänster för omkring 400 miljarder kronor, en siffra som sannolikt ökar till cirka 500 miljarder kronor inom de närmaste åren, säger ISS vd Lars Täuber.

– Den ökande outsourcingen ställer krav på både beställare och leverantörer att hindra oseriösa aktörer att få möjlighet att teckna underprissatta kontrakt,  sådana som inte behandlar sina anställda enligt arbetsmarknadens regelverk.

Jörgen Hallström
Skribent
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter