Varan har lagts till i varukorgen
Sakkunnig måste vara certifierad
Energi 8 feb 2011
Kontrollen av lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder kan utföras inom byggherrens egenkontroll eller av en särskild sakkunnig. I den nya plan- och bygglagen anges att den sakkunnige ska vara certifierad.

Enligt dagens regler behöver en fristående sakkunnig kontrollant inte vara certifierad för att kunna bli godtagen av byggnadsnämnden.

Med den nya plan- och bygglagen blir dock certifiering ett krav. Anledningen är bland annat det så kallade tjänstedirektivet. Det är byggnadsnämnden som bestämmer när en sakkunnig behövs.

Tre föreskrifter

Boverket har nu gett ut en remiss som omfattar tre föreskrifter för certifiering av sakkunniga. En helt ny föreskrift och två som ska revideras.

Konstruktion, fukt och buller

Boverket föreslår en helt ny föreskrift med regler för certifiering av sakkunniga inom områdena:

  • betongkonstruktioner
  • träkonstruktioner
  • stålkonstruktioner
  • geoteknik
  • fuktsäkerhet
  • buller.

Den kommer att heta BFS 2011:xx, SKR 1.

Brandskydd

Inom området brandskydd finns i dag endast en person som är certifierad. Boverket föreslår nu en ny föreskrift, BFS 2011:xx, BRAND 1, som ska ersätta den nuvarande. I remissen föreslås ändrade krav så att det blir enklare att bli certifierad.

I den nya föreskriften föreslås även följdändringar med anledning av ny plan- och bygglag och ny plan- och byggförordning samt språkliga ändringar.

OVK och luft

Boverket föreslår även en ny föreskrift med regler för funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter och sakkunniga inom området luft. Kraven är gemensamma.

Boverket föreslår också att de som i dag är riksbehöriga som funktionskontrollanter av ventilationssystem automatiskt blir certifierade sakkunniga inom området luft.

Den föreslagna föreskriften, BFS 2011:xx, OVK 1, ersätter nuvarande föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem. I den nya föreskriften föreslås även ändringar med anledning av ny plan- och bygglag och ny plan- och byggförordning samt språkliga ändringar.

Remissvar

Boverket önskar synpunkter på förslagen och på konsekvensutredningen senast den 1 mars 2011. Skicka gärna era remissynpunkter via e-post till Stina Jonfjärd eller med brev till Boverket, att. Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.

FAKTA Frågor om remissen besvaras av

Allmänna och juridiska frågor

Ingrid Birgersson

Cathrine Engström

Sakfrågor

Mohammed Alhasani 

(betong- trä- och stålkonstruktioner, geoteknik)

Olle Åberg 

(fuktsäkerhet)

Joakim Thunborg 

(buller)

Caroline Cronsioe 

(brand)

Wanda Rydholm 

(luft, OVK)

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Kyla Bestämmelser Lov och tillsyn Konstruktion Arkitektur Styr och övervakning Miljö Ventilation
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Frågor om remissen besvaras av

Allmänna och juridiska frågor

Ingrid Birgersson

Cathrine Engström

Sakfrågor

Mohammed Alhasani 

(betong- trä- och stålkonstruktioner, geoteknik)

Olle Åberg 

(fuktsäkerhet)

Joakim Thunborg 

(buller)

Caroline Cronsioe 

(brand)

Wanda Rydholm 

(luft, OVK)