Varan har lagts till i varukorgen
Så slipper du fel i upphandlingen
Energi 1 feb 2011
Konkurrensverket visar på vanliga fel i upphandlingar och hur man undviker dem. Foto: Anders Wester.
Bristande kunskap kan leda till att stora upphandlingar av byggentreprenader görs i strid mot gällande regler. Det konstaterar Konkurrensverket i rapporten "Fallgropar vid entreprenadupphandlingar" efter att ha kartlagt ett 30-tal upphandlingar.

Rapporten är tänkt att öka kunskapen hos både offentliga upphandlare och leverantörer om de regler som gäller för upphandling av byggentreprenader.

Framförallt vill Konkurrensverket rikta strålkastarna på sådant som man bedömer utgör en otillåten direktupphandling på området. Brister finns i dag hos såväl kommuner som statliga myndigheter. 

Upphandlingsskadeavgift och olagliga avtal

I fyra av de granskade upphandlingarna har Konkurensverket konstaterat att det varit fråga om otillåtna direktupphandlingar. Sedan i somras kan sådana otillåtna direktupphandlingar tas till domstol, och böter i form av upphandlingsskadeavgift på upp till 10 miljoner kronor kan dömas ut. Avtalen kan även bli ogiltiga.

– Det är anmärkningsvärt att så stora byggprojekt genomförs utan att reglerna för offentlig upphandling följs. Det är allvarligt eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar som ska användas på bästa sätt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Gränsdragning mellan entreprenad och hyra

En fråga som uppmärksammas i rapporten är gränsdragningen mellan hyra av fastighet och byggentreprenad. För att hyra en fastighet behövs ingen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Men när det handlar om en byggentreprenad för ett visst specifikt ändamål är huvudregeln att den ska upphandlas enligt reglerna i LOU och föregås av annonsering.

Regler för annonsering följs inte

Ett annat problem som uppmärksammas i rapporten är att reglerna för annonsering av upphandlingen inte följts. Ytterligare fel är att tilläggsarbeten vid byggentreprenader inte beställs på ett korrekt sätt.

Oplanerade tilläggsarbeten kan betraktas som en ny upphandling och måste i så fall upphandlas separat.

God framförhållning viktigt

I rapporten pekar Konkurrensverket därför på vikten av att ha en god framförhållning och ett väl genomfört planeringsarbete inför större upphandlingar av byggentreprenader.

– Större byggentreprenader omfattar ofta hundratals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. De nya regler som gör det möjligt att i fortsättningen ta otillåtna upphandlingar till domstol och kräva upphandlingsskadeavgift har förhoppningsvis en uppstramande effekt inom detta viktiga område, säger Dan Sjöblom.

De fyra upphandlingar som uppmärksammas i rapporten och som bedömts vara otillåtna direktupphandlingar är: Halmstads kommuns upphandling av Halmstad arena, Migrationsverkets beställning av arbeten på en förvarsenhet i Åstorp, Sundsvalls kommuns tilläggsarbeten vid bygget av Himlabadet och Färgelanda kommuns ombyggnad av industrifastigheten Björnhuset.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter