Varan har lagts till i varukorgen

Miljökrav på fönster och blandare

Energi 22 feb 2011
Regeringen vill att fönster ska omfattas av ekodesigndirektivet.
EU:s ekodesigndirektiv ska förbättra produkters miljöprestanda. Regeringen vill nu att fler produkter ska omfattas av direktivet.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen där man föreslår ändringar i lagen (2008:112) om ekodesign.

I huvudsak innebär förslaget att tillämpningsområdet, som i dag omfattar energianvändande produkter, utvidgas till att omfatta energirelaterade produkter.

Syftet med utvidgningen är att göra det möjligt att prioritera produkter med störst potential till förbättring av energi- och miljöprestanda.

Tuffare krav på fönster och blandare

Skillnaden mellan de två energidefinitionerna är att den första endast omfattar produkter som kräver tillförsel av energi för att fungera medan den nya definitionen även inkluderar produkter som inte kräver tillförsel av energi för att fungera, men som indirekt påverkar energianvändningen när de används.

Några exempel på produkter som kan komma att omfattas av skärpta krav är:

  • blandare
  • duschmunstycken
  • fönster
  • isoleringsmaterial.

Specifika produktkrav kommer senare

Direktivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att det endast anger vissa grundläggande bestämmelser som måste iakttas av den som släpper ut en energianvändande produkt på marknaden.

De tillkommande produktkraven kommer senare att meddelas av kommissionen genom genomförandeåtgärder i form av förordningar.

Konsekvens

Företagen får räkna med en ökad administration kring dokumentation och märkning av varor till följd av de kommande produktkraven.

I propositionen föreslår regeringen även ett antal redaktionella ändringar som en följd av Lissabonfördraget.

Målsättningen är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 april 2011.

FAKTA Försenat förslag

Det reviderade ekodesigndirektivet skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna den 20 november 2010.

Skälet till att direktivet kommit att genomföras senare är att det initialt fanns en ambition att behandla ändringarna i ekodesignlagen tillsammans med förslaget till en ny lag om energimärkning i samma proposition.

Detta arbete har dragit ut på tiden och därför föreslår regeringen nu en separat behandling av genomförandet av det reviderade ekodesigndirektivet.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Belysning Hållbarhet Kyla Värme Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Försenat förslag

Det reviderade ekodesigndirektivet skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna den 20 november 2010.

Skälet till att direktivet kommit att genomföras senare är att det initialt fanns en ambition att behandla ändringarna i ekodesignlagen tillsammans med förslaget till en ny lag om energimärkning i samma proposition.

Detta arbete har dragit ut på tiden och därför föreslår regeringen nu en separat behandling av genomförandet av det reviderade ekodesigndirektivet.