Varan har lagts till i varukorgen
Krav på elbehörighet kan utökas
Elinstallation 1 feb 2011
Elinstallationsbehörighet ska tilldelas den som avlagt godkänt elinstallatörsprov.
Elsäkerhetsverket vill reformera det nuvarande behörighetssystemet. Tanken är att ändringarna ska underlätta för verket att utföra kontroll.
Elsäkerhetsverket har tagit fram ett förslag till ett nytt framtida behörighetssystem. Förslaget innebär i korthet att det på samma sätt som i dag ska finnas ett statligt kontrollerat och individuellt behörighetssystem.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter