Varan har lagts till i varukorgen
Brandkonsulter kan certifieras
Produktion 16 feb 2011
Brandskyddsföreningen har gett ut en norm för certifiering av brandkonsultföretag. Bild: Brandskyddsföreningen
Nu kan brandkonsultföretag ansöka om certifiering. Det är Brandskyddsföreningen som tagit fram kriterierna för certifikat.

I Brandskyddsföreningens norm SBF 2003:1, Brandkonsultföretag 2011, anges krav för företag som i sin verksamhet arbetar med projektering och kontroll av brandskydd i enlighet med Boverkets byggregler. I normen anges:

 • minimikrav på konsultföretaget
  • organisation
  • personal
  • verksamhet
  • dokumenterat kvalitetssystem
 • anvisningar för certifiering
 • krav på certifieringsorgan.

Tre nivåer

Ett företag kan certifiera sin verksamhet i tre nivåer, E, N eller K, vilket står för enkel, normal eller kvalificerad nivå. Brandkonsultföretag får endast ta på sig arbeten upp till den nivå som företaget uppfyller. Den som leder arbetet ska ha lägst den kompetens som krävs för de olika nivåerna.

Krav på personal

I certifieringsreglerna anges krav på vilken utbildning och erfarenhet en brandskyddsprojektör ska ha för de olika nivåerna. Normen kräver inte personcertifiering, men Brandskyddsföreningen har certifieringskrav för brandskyddsprojektör i kompetensnivå E.

Reglerna finns i Norm för brandprojektör, SBF 1998:1 och motsvarar utbildningskraven i SBF 2003:1. Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV, har regler för auktorisation av brandskyddsprojektörer i nivå K. Även certifiering enligt Boverkets regler för sakkunnig brand uppfyller kraven för K.

Kontinuerligt arbete

Certifieringen gäller i fem år, därefter ska den förnyas. Under certifikatets giltighetstid ska brandskyddsprojektörerna arbeta med brandskyddsprojektering minst:

 • 200 timmar per år – kompetensnivå E
 • 500 timmar per år – kompetensnivå N och K.

Kvalitetsstämpel

Genom certifieringen kan brandkonsultföretag få en kvalitetsstämpel som garanterar kvalitet och nivå på de utförda tjänsterna. Det innebär en trygghet för den som ska köpa tjänster från ett brandkonsultföretag.

Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter