Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Bra tips för att avhjälpa hinder
Tillgänglighet 9 feb 2011
Använd handboken från Boverket för att få stöd i arbetet att förbättra tillgängligheten.
Boverkets bok "Enkelt avhjälpt – så här kan det gå till" visar hur arbetet med att skapa tillgängligare publika lokaler och allmänna platser kan drivas på. Fokus ligger på processer och genomförande, snarare än på de enskilda åtgärderna.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Lag och föreskrift

Den 1 juli 2001 trädde ändringarna i PBL, Plan- och bygglagen (1987:10) ikraft som innebär att tydligare krav ställs på att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska få ökad tillgänglighet till allmänna platser.

Den 1 december 2003 trädde Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser i kraft.

Ny plan- och bygglag

Riksdagen har beslutat om en ny plan- och bygglag. Regeringens arbete med en tillhörande plan- och byggförordning pågår, liksom Boverkets arbete med nya föreskrifter om enkelt åtgärdade hinder. Föreskrifterna är överlämnade till EU för notifiering. De nya reglerna kommer att gälla från den 2 maj 2011.

Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Lag och föreskrift

Den 1 juli 2001 trädde ändringarna i PBL, Plan- och bygglagen (1987:10) ikraft som innebär att tydligare krav ställs på att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska få ökad tillgänglighet till allmänna platser.

Den 1 december 2003 trädde Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser i kraft.

Ny plan- och bygglag

Riksdagen har beslutat om en ny plan- och bygglag. Regeringens arbete med en tillhörande plan- och byggförordning pågår, liksom Boverkets arbete med nya föreskrifter om enkelt åtgärdade hinder. Föreskrifterna är överlämnade till EU för notifiering. De nya reglerna kommer att gälla från den 2 maj 2011.