Varan har lagts till i varukorgen
Bim underlättar tidiga kalkyler
Produktion 9 feb 2011
Rumsinformation i Bim-modeller plus BSAB-koder ger möjlighet att ta fram utrymmeskalkyler i tidiga skeden.

– Med vår metod kan man, teoretiskt sett, med en knapptryckning se hur kostnaden ser ut för olika alternativ, säger Jan-Olof Edgar, affärsutvecklare Lean Design på Bjerking AB. Han har lett Open Bim-projektet "Informationsöverföring projektering till kalkyl" som genomförts i samarbete med konsultföretaget Bygganalys.

Få alternativa lösningar provas

Vanligtvis kostnadskalkylerar man ganska sent då ritningarna redan är tämligen detaljerade. Många gånger ritar man fast sig i en lösning och upptäcker sent att den valda utformningen blir för dyr.

Men ju längre man kommit desto svårare blir det att backa. Det finns undersökningar som visar att man i byggsektorn endast prövar 2,8 alternativ innan en lösning väljs. Att inte fler alternativ utreds beror på att det blir för dyrt.

Ju tidigare desto bättre

– Ju tidigare man kan komma rätt desto bättre. Man vill kunna kostnadsstyra mycket tidigare än man gör i dag för att se att man är i rätt kostnadshärad och för att snabbt kunna jämföra olika alternativ.

Att rita om flera gånger för att man hamnar fel kostnadsmässigt är rent slöseri, säger Jan-Olof Edgar.

En utrymmeskalkyl, det vill säga att göra kalkyl utifrån utrymmen i stället för utifrån byggdelar, kan göras utifrån skisser på olika areor.

Programmen pratar med varandra

Kalkylprogrammen som Bygganalys använder, har erfarenhetsvärden för olika typhus och olika typrum. Men någon måste tolka det som är ritat, en omständlig och tidskrävande process och dessutom källa till fel.

Skillnaden nu är att man med hjälp av BSAB-koder inte längre behöver tolka det som är ritat eftersom datorn vet vad varje area är för något.

Man kan låta BIM-programmet prata med kalkylprogrammet, utan mänsklig tolkning av det som är ritat emellan, vilket gör hela processen enklare och snabbare.

Ett paradigmskifte för byggprocessen, anser Jan-Olof Edgar.

Endast sex procents avvikelse

Förutsättningen för att ta fram den här typen av kalkyler är alltså att arbeta med Bim-verktyg och skapa utrymmesobjekt. Dessa objekt måste vara bärare av en BSAB-kod. Dessutom krävs kalkylprogram med register med erfarenhetsvärden knutna till de olika utrymmena.

Resultatet av utrymmeskalkylen enligt Bygganalys modell har blivit över förväntan. Jan-Olof Edgar hade accepterat en summa som var plus minus 20 procent jämfört med den verkliga anbudssumman. Nu avvek kalkylen endast sex procent mot anbudssumman.

Jan-Olof Edgar betonar att det inte är någon stor utmaning att göra den här typen av kalkyler. Det som krävs är en investering i tid plus visst kunnande och intresse.

Av: Göran Nilsson

Foto: Bjerking

FAKTA Om Bim

Open Bim är ett sektorgemensamt treårigt utvecklingsprogram som löper under åren 2009-2011. Programmet drivs och finansieras av intressenter som aktivt engageras i projekt, workshops och seminarier. I dag har Open Bim drygt 80 intressenter som representerar hela bygg- och förvaltningsprocessen. För mer information: www.openbim.se

FAKTA Om BSAB

BSAB-systemet består av koder för byggdelar och produktionsresultat. De är inordnade i samverkande tabeller som var och en står för en viss typ av informationen. Tabellerna och deras informationsinriktning utgår från praktiska behov. 

BSAB-systemet är till för att alla i bygg- och förvaltningsprocessen ska kunna tala samma språk. På så sätt undviks misstag och det blir färre fel.

Läs mer om BSAB här.

FAKTA Läs mer om praktiska BIM-tillämpningar

Göran Nilsson har skrivit fler intressanta artiklar om hur Bim gör nytta i bygg- och förvaltningsprocessen. Dessa kan du läsa på utvecklingsprojektet Open Bims webbplats.

Här finns även en längre version om Bim och utrymmeskalkyler.

 

 

Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Bim

Open Bim är ett sektorgemensamt treårigt utvecklingsprogram som löper under åren 2009-2011. Programmet drivs och finansieras av intressenter som aktivt engageras i projekt, workshops och seminarier. I dag har Open Bim drygt 80 intressenter som representerar hela bygg- och förvaltningsprocessen. För mer information: www.openbim.se

FAKTA Om BSAB

BSAB-systemet består av koder för byggdelar och produktionsresultat. De är inordnade i samverkande tabeller som var och en står för en viss typ av informationen. Tabellerna och deras informationsinriktning utgår från praktiska behov. 

BSAB-systemet är till för att alla i bygg- och förvaltningsprocessen ska kunna tala samma språk. På så sätt undviks misstag och det blir färre fel.

Läs mer om BSAB här.

FAKTA Läs mer om praktiska BIM-tillämpningar

Göran Nilsson har skrivit fler intressanta artiklar om hur Bim gör nytta i bygg- och förvaltningsprocessen. Dessa kan du läsa på utvecklingsprojektet Open Bims webbplats.

Här finns även en längre version om Bim och utrymmeskalkyler.