Varan har lagts till i varukorgen

Beställare nöjda med stamrenovering

Renoveringar 7 feb 2011
Merparten av de fastighetsägare som låtit renovera sina avloppstammar med hjälp av relining är nöjda med resultatet. Men man är irriterad över att priserna varierar stort.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Det är de mest intressanta slutsatserna i den första delrapporten i relining-utredningen. Bakom utredningen står bland annat Fastighetsägarna Sverige och Sabo.

Utredningen är ett försök att skapa klarhet i om relining är en bra metod, i takt med att intresset för den ökar.

Intervjuer om 300 renoveringar

40 projektledare från fastighetsbolag, förvaltningsbolag och försäkringsbolag har fått tycka till om utfallet av sammanlagt 300 stamrenoveringsprojekt, som utförts av tolv reliningföretag.

Och kunderna är övervägande nöjda. De anser att reliningföretagen är såväl servicemedvetna som bra på att hålla tiderna och duktiga på att informera. Även när det uppstått problem har företagen varit snabba på att rätta till problemen.

Läckage och igensatta rör

Men problemen har inte varit så omfattande. I mindre än tio procent av renoveringarna har det uppstått läckage i samband med att rören rensats.

I några av renoveringarna har läckor även uppdagats efteråt och i några fall har renoveringen fått göras om för att rören blivit för trånga.

Tvungen att byta stammarna

I ett av de 300 undersökta fallen gick det riktigt illa.

– I en bostadsrättsförening i Stockholm krackelerade reliningen fyra år efter garantitidens utgång och föreningen blev tvungen att byta ut stammarna, säger Tord af Klintberg, utredningens projektledare, till vardags doktorand på KTH.

– Men det reliningföretaget finns inte längre kvar på marknaden.

Vill välja hantverkare

Utredningen vågar inte uttala sig om hur länge en stamrenovering håller. Tekniken har bara funnits i knappt 20 år och den äldsta av de undersökta renoveringarna var tolv år.

Men trots att de intervjuade fastighetsägarna är övervägande nöjda finns det fortfarande en misstro mot reliningtekniken. Många av de svarande vill bara använda den teknik som de redan prövat och de vill också välja vilka hantverkare som ska utföra renoveringen.

Dessutom skulle man helst se att vvs-branschen samarbetar med reliningföretagen så att man som kund kan beställa en totalentreprenad på både stamrenovering och badrumsombyggnad.

Ojämn prisbild

Det finns bland beställarna också en irritation över en ojämna prisbilden för stamrenovering.

– För likartade renoveringar är det inte ovanligt att priset varierar med upp till 50 procent, berättar Tord af Klintberg.

Färre förstörande prov

I slutet av mars ska relinigutredningen också redovisa resultat från så kallade förstörande prov som gjorts på renoverade stammar.

Utredningen har dock haft svårt att få fram fastighetsägare som vill låta prover utföras i deras fastighet. Det finns en oro för att provtagningen ska orsaka problem för hyresgästerna.

– Det går att utföra ingreppen på ett säkert sätt utan att det orsakar några som helst problem.Vi vill därför gärna ha kontakt med fastighetsbolag som vill hjälpa till att genomföra dessa prover, säger Tord af Klintberg.

Intresset för relining i stället för stambyte ökar. Foto: Götalands Relining.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Intresset för relining i stället för stambyte ökar. Foto: Götalands Relining.