Varan har lagts till i varukorgen

Två får böta för transportkartell

Juridik 19 dec 2011
Det var bland annat här vid Vattenfalls kraftvärmeanläggning i Uppsala som de båda kartellbildande företagen hade hoppats få hämta förbränningsavfall. Foto: Vattenfall
Företagen Uppsala Asfaltsanläggningar och Björn Hägglunds Maskiner ska tillsammans betala en halv miljon kronor i konkurrensskadeavgift sedan de i hemlighet samarbetat om en upphandling av transport av avfall. Båda företagen har erkänt.

De båda företagen deltog i en upphandling om transport av förbränningsrestprodukter från Vattenfalls kraftvärmeanläggningar i Uppsala och Knivsta. Deras anbud var i stora delar identiska.

Halv miljon kronor i böter

Trots att båda företagen lämnade självständiga konkurrerande anbud angav de varandra som tilltänkta underentreprenörer och utbytte information om sina respektive slutliga anbudspriser innan de lämnade anbuden till Vattenfall. Upphandlingen vanns dock av ett tredje företag.

Enligt konkurrensreglerna är det inte tillåtet för konkurrerande anbudsgivare att samarbeta inför en upphandling. Företagen ska nu betala böter (konkurrensskadeavgift) på sammanlagt närmare en halv miljon kronor. Upphandlingen var värd cirka 3 miljoner kronor.

Mycket allvarlig överträdelse

Böterna grundar sig bland annat på företagens årliga omsättning, överträdelsens allvar och marknadens omfattning. Eftersom de båda företagens i hemlighet kommit överens om fastställda priser bedöms överträdelsen som mycket allvarlig.

– Anbudskarteller sätter konkurrensen ur spel. De är allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna. När konkurrenter kommer överens om priser och riggar anbuden är risken uppenbar att beställaren inte får den bästa varan eller tjänsten till ett fördelaktigt pris. Kunder och konsumenter är alltid de som slutligen drabbas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Tredje avgiftsföreläggandet

Båda de aktuella företagen har gått med på ett så kallat avgiftsföreläggande. Det innebär att de godkänner Konkurrensverkets krav att betala konkurrensskadeavgift och slipper en domstolsprocess.

– Detta är tredje gången som vi använder oss av avgiftsföreläggande vid en kartell. Det är en bra metod som ger snabba och säkra avslut. Därmed kan vi också ge snabba och tydliga signaler att otillåtna samarbeten leder till en kännbar påföljd, säger Dan Sjöblom.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter