Varan har lagts till i varukorgen
Timmätning gynnar elkonsument
Bestämmelser 2 dec 2011
Regeringens arbete med att införa timmätning av elanvändningen fortsätter. Samtidig införs en ny lag om elcertifikat som ska ge enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad.

Regeringen inför en ny lag om elcertifikat. Dessutom stärker man konsumenternas ställning på elmarknaden genom att arbeta för timmätning. Det är innebörden av två regeringspropositioner som riksdagen sagt ja till.

Gemensam marknad för elcertifikat

Den nya lagen om elcertifikat, som träder i kraft 1 januari 2012, innebär bland annat att det blir möjligt för Sverige att ha en gemensam marknad för elcertifikat med andra länder.

Planerna är att riksdagen ska godkänna ett avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat som även det ska gälla från 1 januari 2012. Förutsättningen är att Norge då antagit EU:s förnybartdirektiv, 2009/28/EG.

Lagen innebär även att kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat samt att mindre producenter av förnybar el, som själva använder den el de producerat, får undantas från kvotplikt.

Timmätning ska införas

Regeringen kommer också att fortsätta arbetet med att införa timmätning på bred front i Sverige. Timmätning gör att konsumenterna lättare kan se hur mycket el de använder vid en viss tidpunkt.

På sikt väntas det också bli lättare för konsumenterna att anpassa sin elanvändning till priserna. Tidpunkten för att låta alla konsumenter få timmätning beror på flera faktorer, exempelvis vilket ansvar branschen tar för utvecklingen och framtida EU-krav.

Regeringen avser därför att återkomma med ett förslag om när ett byte till timmätning kan ske utan merkostnad för konsumenten.

Anvisningsavtalen ses över

Även de så kallade anvisningsavtalen kommer att utredas. Anvisningsavtal betyder att kunden inte aktivt har valt elleverantör, utan automatiskt anvisats till ett bolag.

Dessa kunder betalar i dag ett högre pris för sin el, vilket regeringen inte anser är motiverat. Elkonsumenter bör ha möjlighet att teckna elavtal som liknar de avtal som finns inom industrin.

Sådana avtal skulle innebära lägre pris under större delen av året, i utbyte mot ett mycket högre pris under den tid då belastningen på elnätet är som störst.

FAKTA Elcertifikat

Systemet med elcertifikat går ut på att producenter av förnybar el får elcertifikat av staten för den el de producerar.

Elproducenterna kan sedan sälja certifikaten till bland annat elleverantörer, som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning.

Syftet med systemet är att öka elproduktionen från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt genom att skapa konkurrens mellan olika förnybara energikällor.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter

FAKTA Elcertifikat

Systemet med elcertifikat går ut på att producenter av förnybar el får elcertifikat av staten för den el de producerar.

Elproducenterna kan sedan sälja certifikaten till bland annat elleverantörer, som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning.

Syftet med systemet är att öka elproduktionen från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt genom att skapa konkurrens mellan olika förnybara energikällor.