Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tillgängligt miljonprogram
Kyla 8 dec 2011
En stor utmaning i upprustningen av miljonprogramsområdena är att öka tillgängligheten för äldre och därmed skapa bättre förutsättningar för kvarboende. Göteborgs stad har nu tagit tag i frågan och fler nya skrifter pekar på olika lösningar.
Cecilia Jondell
Redaktör
Hemmet blir viktigare ju äldre vi blir. En funktionell, trygg och social miljö är viktig för att trivas i sitt boende oavsett ålder, funktionshinder eller familjesituation.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Järvalyftets vision är ”Målsättningen att göra Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar”. Foto Harald Holm
FAKTA Skrifter och åtgärder

Listan över önskade konkreta åtgärder är lång:

 • Greppvänliga ledstänger på båda sidorna om trappa eller ramp.
 • Tillgänglighetsanpassade trösklar.
 • Elektroniskt passagesystem eller portkod, automatisk dörröppnare, bättre placering av dörröppnare och nyckelläsare, lättare dörrar.
 • Installera hiss i huset och till varje våningsplan, knappsats i mitten av hissen, spegel i hiss som hjälper till att backa ut ur hiss med permobil exempelvis.
 • Större trapphus att röra sig lättare i. Säkrare förråd i markplan.
 • Automatisk samt effektivare belysning.
 • Tvättstuga i markplan, lägre tvättmaskiner, tvättmaskin i lägenheten .
 • Lägre sittande sopinkast, fler miljörum, tillgängliga vägar till miljörummen.
 • Parkeringsburar för permobiler i utrymmen som är lättillgängliga i fastigheten.
 • Viloplan längs asfalterad eller plattsatt gång samt bänkar med armstöd och rygg. Ledstänger längs backar.

Skrifter:

 • Skrifterna ”Upprusta miljonprogrammet för de äldre” och ”Vem ska värna tillgängligheten” från Hjälpmedelsinstitutet är studier om fördjupar kunskapen om hur tillgängligheten kan förbättras. Det är framförallt i allmänna utrymmen och närmiljön i och kring bostadshus byggda under miljonprogramstiden.
 • ”Bygga för seniorer” är en inspirations- och kunskapskälla för alla som planerar, bygger eller arbetar med seniorbostäder. Boken ger olika exempel, rum för rum och med checklistor som stöd. Boken är skriven av Kerstin Kärnekull och ges ut av Svensk Byggtjänst.

 

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Renoveringar Bostäder Tillgänglighet Juridik Upphandling Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

Järvalyftets vision är ”Målsättningen att göra Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar”. Foto Harald Holm
FAKTA Skrifter och åtgärder

Listan över önskade konkreta åtgärder är lång:

 • Greppvänliga ledstänger på båda sidorna om trappa eller ramp.
 • Tillgänglighetsanpassade trösklar.
 • Elektroniskt passagesystem eller portkod, automatisk dörröppnare, bättre placering av dörröppnare och nyckelläsare, lättare dörrar.
 • Installera hiss i huset och till varje våningsplan, knappsats i mitten av hissen, spegel i hiss som hjälper till att backa ut ur hiss med permobil exempelvis.
 • Större trapphus att röra sig lättare i. Säkrare förråd i markplan.
 • Automatisk samt effektivare belysning.
 • Tvättstuga i markplan, lägre tvättmaskiner, tvättmaskin i lägenheten .
 • Lägre sittande sopinkast, fler miljörum, tillgängliga vägar till miljörummen.
 • Parkeringsburar för permobiler i utrymmen som är lättillgängliga i fastigheten.
 • Viloplan längs asfalterad eller plattsatt gång samt bänkar med armstöd och rygg. Ledstänger längs backar.

Skrifter:

 • Skrifterna ”Upprusta miljonprogrammet för de äldre” och ”Vem ska värna tillgängligheten” från Hjälpmedelsinstitutet är studier om fördjupar kunskapen om hur tillgängligheten kan förbättras. Det är framförallt i allmänna utrymmen och närmiljön i och kring bostadshus byggda under miljonprogramstiden.
 • ”Bygga för seniorer” är en inspirations- och kunskapskälla för alla som planerar, bygger eller arbetar med seniorbostäder. Boken ger olika exempel, rum för rum och med checklistor som stöd. Boken är skriven av Kerstin Kärnekull och ges ut av Svensk Byggtjänst.