Varan har lagts till i varukorgen

Plan solfångare lika effektiv som vakuumrör

Energi 8 dec 2011
Plana solfångare är uppbyggda kring en absorbator som omvandlar solens strålar till värme.
Vanliga traditionella plana solfångare är i vårt klimat lika effektiva energiinsamlare som vakuumrörsolfångare. Energiutbytet per kvadratmeter byggarea har jämförts mellan de två olika solfångartyperna i en undersökning som Svenska Solgruppen gjort.

Plana solfångare är uppbyggda kring en absorbator som omvandlar solens strålar till värme. Absorbatorn är vanligen en specialbehandlad plåt med ett anslutet rörsystem som samlar upp värmen som alstras i plåten. Under absorbatorn finns isolering och på ovansidan en plan glasyta.

På senare år har vakuumrörsolfångare blivit allt vanligare. De består av ett glasrör som är tillslutet i båda ändar och där all luft inuti röret har evakuerats. I mitten av röret löper en absorbator. Värmeförlusterna från en vakuumrörsolfångare är låga på grund av att vakuum ger en mycket effektiv värmeisolering.

Vacuumrörsolfångare

Om man tittar i de testresultat som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut presenterar i sin lista med solfångare som är godkända för det svenska solinstallationsstödet så framgår tydligt att vakuumrörsolfångare har ett betydligt större årsutbyte av solvärme räknat på referensarean än plana solfångare. För plana solfångare är referensarean lika med den genomskinliga frontarean.

Byggarean, det vill säga det fysiska utrymme som solfångaren upptar, blir för en plan solfångare bara 8-15 procent större än referensarean. För vakuumrören är referensarean glasrörets innerdiameter x längden på röret x antalet rör.

De parallella glasrören är monterade i färdiga moduler där det beroende på fabrikat är olika långt avstånd mellan glasrören. På grund av avstånden mellan glasrören så blir byggarean 20-80 procent större än referensarean för vakuumrörsolfångare.

Hellre byggarea än referensyta

– Vi som håller på med i huvudsak plana solfångare tycker att det finns viktig konsumentinformation i det här diagrammet. Ibland kan ytan som är tillgänglig för att montera solfångare på vara begränsad. Då kan det vara mer relevant att koppla energiuppsamlingsförmågan till byggarean snarare än till referensytan, som för vakuumrörsolfångarna är mer teoretisk säger Nils Larsson ordförande i Svenska Solgruppen och fortsätter:

– Man kan se av diagrammet att det inte skiljer så mycket mellan de två typerna av solfångare. Det är viktigare att man väljer en bra solfångare med ett bra energiutbyte än att man grubblar över om det ska vara en plan- eller vakuumrörsolfångare.

FAKTA Svenska Solgruppen

Svenska Solgruppen är en ekonomisk förening som bildades 1993 av en grupp småföretagare. Föreningen har idag runt 30 medlemsföretag och utgör ett nätverk där medlemmarna på ett smidigt och informellt sätt kan få hjälp och stöd i sin strävan att göra bra solvärmeanläggningar. De marknadsför, säljer och installerar fabrikatet Lesol solvärmeanläggningar.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

VVS
Fler nyheter

FAKTA Svenska Solgruppen

Svenska Solgruppen är en ekonomisk förening som bildades 1993 av en grupp småföretagare. Föreningen har idag runt 30 medlemsföretag och utgör ett nätverk där medlemmarna på ett smidigt och informellt sätt kan få hjälp och stöd i sin strävan att göra bra solvärmeanläggningar. De marknadsför, säljer och installerar fabrikatet Lesol solvärmeanläggningar.