Varan har lagts till i varukorgen
Övervakning kräver bra nätverk
Teknik 9 dec 2011
Inte bara kameran utan även komponenterna i det bakomliggande nätverket har stor betydelse för om övervakningen ska bli bra. Foto: Per Andersson
Fokus ligger ofta på kamerans egenskaper och kvalitet vid diskussioner kring övervakningssystem. För att få en så driftsäker och funktionell anläggning som möjligt är det dock viktigt att även titta på nätverket som ligger bakom kameran.

Marknaden för kameraövervakning växer. De nya digitala kamerorna möjliggör en helt annan flexibilitet och skalbarhet jämfört med vad som var möjligt tidigare. Kamerorna är även förhållandevis enkla och kostnadseffektiva att integrera med befintliga analoga nätverk.

När man konverterar ett analogt system till ett digitalt, eller bygger ett nytt, är det viktigt att inte enbart fokusera på kamerornas prestanda utan även se till det bakomliggande nätverkets funktioner och egenskaper.

Viktiga frågeställningar

Det finns några viktiga aspekter att ta ställning till för att få en så driftsäker och funktionell anläggning som möjligt:

  • vilka temperaturer kommer utrustningen utsättas för?
  • hur stora avstånd kommer nätverket att spänna över?
  • går det att använda befintliga kablar eller måste nya dras?
  • vilken hastighet behövs?
  • vilken typ av data kommer att skickas?
  • vilken toleransnivå finns det för avbrott?

Switchen fördelar informationen

En viktig komponent i kamerasystemet är switchen. Switchen fördelar informationen och håller reda på vilken utrustning som sitter på vilket uttag.

Man bör vara observant på att de billigaste switcharna i regel har sämre minneskapacitet eller processorer än de dyrare. Därför är det bra att inte bara se till pris vid inköp av en switch.

Det är också viktigt att klarlägga i vilken miljö switcharna ska installeras. För att säkerställa god drift bör de klara av ett temperaturspann på mellan minus 40 grader och plus 85 grader.

De bör även vara utrustade med en larmport som slår till vid spänningsbortfall. En digital larmport kan till exempel se till att en lampa lyser upp eller att det skickas ett mejl till användaren om switchen inte fungerar som den ska.

STP möjliggör redundans

På nätverk där tre eller fler switchar är inkopplade kan det uppstå situationer där administratörer av misstag, eller för att skapa redundanta datavägar, kopplar samman switcharna med flera kablar. I traditionella Ethernet-nätverk går det inte att dra två kablar mellan två switchar.

Görs det skapas en loop som switchen inte kan hantera. Om switcharna kommunicerar med varandra via protokollet STP, spanning tree protocol, löses problemet.

Med hjälp av STP går det att ange vilken port i switchen som ska vara primär och vilken som ska vara sekundär. Det går då att dra två kablar till switchen vilket kan vara bra om det blir avbrott på någon av kablarna.

Nätverksförlängare vid långa avstånd

En annan viktig komponent är nätverksförlängaren. En nätverkskabel fungerar normalt bra på avstånd upp till 100 meter. Finns det kameror som sitter längre bort än så måste en nätverksförlängare till. Tre tekniker används vid förlängning, alla med olika för- och nackdelar.

Tvåtrådsteknik i befintliga ledningar

Tvåtrådstekniken, även kallad DSL, Digital subscriber line, använder gamla befintliga koaxialkablar och telefonledningar. Tekniken är byggd för att skicka data via ovanligt dåliga ledningar.

Bland fördelarna kan nämnas att DSL är stabilare än trådlös överföringsteknik. Man sparar även tid och pengar eftersom det går att använda ett befintligt nätverk. Eftersom kablarna är nedgrävda är de dessutom väderoberoende.

Några nackdelar är att hastigheten kan vara låg och att den inte är framtidssäker på samma sätt som fiber. Dessutom går det att lyssna av kopparkabel.

Fiber ger hög bandbredd

Fiberoptik är ett optiskt system för dataöverföring där ljus leds genom optiska fibrer. Med hjälp av en av fiberkonverter kan tekniken garantera hög bandbredd på avstånd upp till 100 kilometer.

Fördelen med fiber är den stora bandbredden som ger hög hastighet, även på stora avstånd. Den påverkas inte av elektromagnetiska störningar och är svår att avlyssna. Nackdelen är att den dyr jämfört med kopparkabel.

Trådlöst när kabeldragning är för dyrt

Ett trådlöst nätverk är ett nätverk som är byggt för att kunna sända data mellan olika noder via radio. Den trådlösa tekniken lämpar sig bra där det är för kostsamt att dra kabel. Installationen är snabb och enkel.

Nackdelar är att säkerheten är sämre än för koppar och fiber samt att hastigheten generellt sett är låg. Kraven på bildfrekvens och upplösning måste även sänkas jämfört med fiber och koppar.

Flera kategorier av kablar

Även kablage är en faktor som måste tas i beaktning när man skapar ett nätverk. Det är ingen ide att skaffa effektiva switchar om inte kabelnätet är projekterat att klara hastigheterna. Det finns olika kategorier av kablar som garanterar olika överföringshastighet.

FAKTA Begrepp

Switch

Omkopplare eller strömbrytare. En nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk. Den kan ses som ett nav i ett nätverk som håller reda på vilken utrustning som sitter på vilket uttag. Switchen skickar bara informationen till den kamera eller dator som den är avsedd för.

Nod

En generell adresserbar nätverkskomponent, exempelvis en arbetsstation, en router eller en brandvägg.

Loop

Ett fel i nätverk som består i att informationspaketen skickas runt runt i nätverket. I olyckliga fall kan dess loopar mätta nätet och göra det obrukbart.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Begrepp

Switch

Omkopplare eller strömbrytare. En nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk. Den kan ses som ett nav i ett nätverk som håller reda på vilken utrustning som sitter på vilket uttag. Switchen skickar bara informationen till den kamera eller dator som den är avsedd för.

Nod

En generell adresserbar nätverkskomponent, exempelvis en arbetsstation, en router eller en brandvägg.

Loop

Ett fel i nätverk som består i att informationspaketen skickas runt runt i nätverket. I olyckliga fall kan dess loopar mätta nätet och göra det obrukbart.