Varan har lagts till i varukorgen
Installationer i explosionsfarliga områden
Energi 7 dec 2011
I riskområden där explosiv atmosfär kan uppstå ska EX-skylt finnas. Foto: MSB
Elinstallationer förutsätter god kunskap om god elsäkerhetsteknisk praxis. En felaktigt utförd anläggning kan bli farlig för person, egendom och husdjur. Men för installationer i explosionsfarlig miljö krävs ytterligare kunskap. Krav på kunskap och kompetens beskrivs i den tredje versionen av SEKs handbok 427.
SEK Handbok427 ”Elinstallationer i explosionsfarliga områden” innehåller två standarder, SS-EN 60079-14 Explosiv atmosfär – Del 14: Konstruktion, val och utförande av elinstallationer och SS-EN 60079-17 Explosiv atmosfär – Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter