Varan har lagts till i varukorgen
Här är stor risk för översvämning
Miljö 21 dec 2011
Så här såg det ut på väg 680 i juli 2000.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar i en rapport ut 18 områden där det finns betydande risk för översvämning.

Översvämningar inträffar regelbundet i Sverige och för närvarande med en ökande frekvens.

På uppdrag av regeringen har MSB inventerat och beslutar att 18 områden i Sverige ska anses ha betydande översvämningsrisk och vilket också kommer att rapporteras till EU i början av nästa år.

De 18 områdena är:

 • Edsbyn
 • Falun
 • Göteborg
 • Haparanda
 • Jönköping
 • Karlstad
 • Kristianstad
 • Kungsbacka
 • Lidköping
 • Lindesberg
 • Malung
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Vansbro
 • Vännäsby
 • Värnamo
 • Älvsbyn
 • Örebro.

Att peka ut de 18 områdena är det första steget i arbetet med förordningen (2009:956) om översvämningsrisk.

Konsekvenser

Ökad frekvens av översvämningar kan komma att drabba:

 • energi- och dricksvattenförsörjningen
 • vägar
 • järnvägar
 • broar
 • industri
 • bostäder.

Även andra samhällsviktiga verksamheter och för människan viktiga funktioner kan också påverkas.

Fortsatt arbete

Nu fortsätter MSB och Länsstyrelserna arbetet att ta fram hot- och riskkartor och riskhanteringsplaner för varje område. Hot- och riskkartorna ska vara klara senast den 22 december 2013 och riskhanteringsplanerna senast den 22 december 2015.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter