Varan har lagts till i varukorgen

Svep JO-anmäler Härryda

Energi 24 aug 2011
Blir Härryda nästa kommun att gå på pumpen i slaget mellan bergvärme och fjärrvärme?
Svenska Värmepumpföreningen, Svep, har anmält Härryda kommuns miljö- och bygglovsnämnd till Justitieombudsmannen, JO. Detta sedan kommunen tvingat tre fastighetsägare att använda fjärrvärme i stället för bergvärme.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Miljööverdomstolen slog för två och ett halvt år sedan fast i en prejudicerande dom att kommuner inte har rätt att neka fastighetsägare att installera bergvärme. Motivet var att det finns utbyggt fjärvärmenät i området.

Det går inte att säga att fjärrvärme generellt är miljömässigt bättre än bergvärme.

Flera motarbetar bergvärme

Trots domen har flera kommuner fortsatt att motarbeta bergvärme till förmån för fjärrvärme. Till exempel Uppsala kommun har flera gånger i år tagits i örat av Länsstyrelsen för att man inte följer gällande praxis.

När Härryda kommun i början av sommaren nekade två villaägare och en bostadsrättsförening att installera bergvärme var måttet rågat för Svep, bransorganisation för företag som säljer värmepumpar. Föreningen JO-anmälde kommunens miljö- och bygglovsnämnd.

Oacceptabelt och obegripligt

– Det är uppenbart att kommunerna vet att de inte får förbjuda bergvärme med hänsvisning till att fjärrvärme skulle vara resurshushållningsmässigt bättre, säger Sveps vd Martin Forsén. Ändå fortsätter de. Det är fullständigt oacceptabelt att de kan strunta i gällande regler och på det viset försvåra för sina invånare.

Fram till början av 2010 var alla som byggde nytt i Härryda kommun tvingade att ansluta sig till kommmunens närbelägna fjärrvärmenät samt använda fjärrvärme.

Efter kritik från bland annat Konkurrensverket togs kravet på att använda fjärrvärme bort. Samtliga nybyggare måste dock fortfarande betala en tvingande anslutningsavgift för fjärrvärme på upp till 90 000 kronor.

Martin Forsén anser att kommunens agerande är helt obegripligt. Samtliga tre ärenden har överklagats till Länsstyrelsen. Forsén är förvissad om att myndigheten ska gå på Sveps och de tre fastighetsägarnas linje.

Överväger anmälan mot Uppsala

Värmepumpföreningen överväger att även göra en JO-anmälan mot Uppsala kommun. Kommunen har nu bytt taktik efter att flera gånger tidigare gått på pumpen hos Länsstyrelsen.

I juli sa man ja till att installera bergvärme på en nybyggd fastighet. Men tiillståndet har istället förenats med villkor som gör att det blir orimligt dyrt.

– Fastigheten ligger en bra bit utanför ett vattenskyddsområde. Ändå ställer kommunen mycket hårdare krav på skyddsanordningar mot skador på grundvattnet än vad Sveriges geologiska undersökningar, SGU, anser är motiverat i vattenskyddsområden. Man kan ju undra varför kommunen skulle veta bättre än SGU, frågar sig Martin Forsén. 

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Kyla Värme Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter