Varan har lagts till i varukorgen
Nya standarder för fastighetsnät
Teknik 17 aug 2011
För den som kommer i kontakt med fastighetsnät för informationsöverföring finns det nu många nya standarder att ta till sig. Foto: Anders Wester
Nya utgåvor och tillägg men också korrigeringar finns nu för flera av de standarder som tar upp fastighetsnät för informationsöverföring.
Per Andersson
Fackområdesexpert El & Tele

Fordringar gällande generella kabelnät i fastighetsnät för informationsöverföring finns i standardserien SS-EN 50173. Serien består av fem delar där den första delen tar upp allmänna fordringar.

De övriga delarna (2–5) behandlar fastighetsnät i kontor, industrier, bostäder och datahallar. För de sista fyra delarna har det nu kommit både standardtillägg och korrigeringar.

Nya klasser och kategorier

Tilläggen, med beteckningen A1, ska användas tillsammans med grundstandarderna som fastställdes som svensk standard 2007.

En betydande del av innehållet i tilläggen gäller olika komponentuppgifter i de nya kategorierna 6A och 7A samt införandet av de motsvarande klasserna EA och FA. Korrigeringarna beror bland annat på att den första delen i standarden kommit i ny utgåva.

I samliga fyra tillägg ska hänvisningen till EN 50173-1:201X ändrats till EN 50173-1:2011. Utöver det ska ett stycke ersättas i del 3 (industrier) och i delen för bostäder (del 4) ska två figurer bytas ut.

Nu utgåva av första delen

Till den första delen, SS-EN 50173-1, arbetas det med ett motsvarande tillägg. Den första intentionen var ett det skulle få beteckningen A2 (sedan januari 2010 finns det ett tidigare tillägg med beteckningen A1).

Men då det visade sig att det blev så pass omfattande förändringar så beslutades det att istället ge ut en ny utgåva av standarden. Nu finns, som tidigare nämnts, EN 50173-1:2011 så det bör inte ligga allt för långt bort innan det kommer en ny fastställd utgåva som svensk standard.

Jordning av fastighetsnät

SS-EN 50310 Fastighetsnät för informationsöverföring – Jordning och potentialutjämning finns nu i utgåva 3. Den tidigare gällande utgåva 2 gäller inte från och med 2013-10-01.

Vid jämförelse med den tidigare utgåvan så är det en hel del som omarbetats. Exempelvis så har både omfång och antalet figurer och tabeller utökats något.

Nytt avsnitt om installationer i bostäder

Standardtillägg, med beteckningen A1, har det också kommit till två av delarna i serien SS-EN 50174 som behandlar installation av kabelnät.

I den första delen, som tar upp fordringar för planering och kvalitetssäkring, har det bland annat skett förändringar i tabellerna som visar komplexiteten på installationen. Tidigare fanns det fyra olika nivåer men nu med tillägget är dessa reducerade till tre.

I SS-EN 50174-2 som innehåller fordringar för planering och genomförande av installationer inomhus har det tillkommit två nya avsnitt som behandlar bostäder och datacenters.

Nya detaljkrav har införts i avsnitten för kontor- och industrilokaler. För övriga avsnitt har det skett vissa tekniska och redaktionella förändringar.

FAKTA Generella kabelnät

SS-EN 50173-2/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 2:Kontor

SS-EN 50173-3/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 3:Industrier

SS-EN 50173-4/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 4:Bostäder

SS-EN 50173-5/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 5:Datahallar

Från och med 2013-12-01 gäller inte grundstandarderna utan dessa fyra tillägg. Till samtliga tillägg finns det också korrigeringar.

FAKTA Installation av kabelnät

SS-EN 50174-1/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Installation av kabelnät – Del 1: Planering och kvalitetssäkring

SS-EN 50174-2/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Installation av kabelnät – Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus

Från och med 2014-01-01 (del 1) och 2014 01-03 (del 2) gäller inte grundstandarderna utan tilläggen.

Per Andersson
Fackområdesexpert El & Tele
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA Generella kabelnät

SS-EN 50173-2/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 2:Kontor

SS-EN 50173-3/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 3:Industrier

SS-EN 50173-4/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 4:Bostäder

SS-EN 50173-5/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 5:Datahallar

Från och med 2013-12-01 gäller inte grundstandarderna utan dessa fyra tillägg. Till samtliga tillägg finns det också korrigeringar.

FAKTA Installation av kabelnät

SS-EN 50174-1/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Installation av kabelnät – Del 1: Planering och kvalitetssäkring

SS-EN 50174-2/A1 Fastighetsnät för informationsöverföring – Installation av kabelnät – Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus

Från och med 2014-01-01 (del 1) och 2014 01-03 (del 2) gäller inte grundstandarderna utan tilläggen.