Varan har lagts till i varukorgen
Nätverka med framtidens ledare
Energi 26 aug 2011
Deltagarna i förra årets upplaga av Unga talanger fick kontakter, nya perspektiv, inspiration och erfarenheter genom att delta i nätverket.
Är du mellan 25 och 30 år och verksam i samhällsbyggarsektorn? Vill du byta erfarenheter med likasinnade och bidra till branschens utveckling? Då kan du söka till Svensk Byggtjänsts nätverk Unga talanger.

Svensk Byggtjänst vill för andra året sammanföra de mest framgångsrika yngre personerna i Byggsverige.

Personer som både vill och kan tillföra branschen något, och som vill förmedla till den egna organisationen det som framkommer i nätverkets diskussioner.

Fyra möten

Gruppen består av 10–15 personer med olika yrkesinriktningar. Man träffas fyra gånger under tolv månader och utbyter erfarenheter och diskuterar branschens utveckling, problem och krav på tjänster.

Vid varje tillfälle behandlas ett konkret ämne, med stöd av intressanta föreläsare. Däremellan hålls kontakt via sociala medier, som exempelvis Facebook.

Gemensamma värderingar

Förutom möjligheten att knyta kontakter och nätverka, får deltagarna möjlighet att diskutera och sätta sig in i varandras utmaningar. Kanske finna en grund för gemensamma värderingar för framtiden.

Intresserad? Eller har du någon i din organisation du vill rekommendera?

Kontakta Svensk Byggtjänst, se länk.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter