Varan har lagts till i varukorgen

När skrot upphör att vara avfall

Energi 25 aug 2011
Naturvårdsverket räknar med många frågetecken när bestämmelserna ska tillämpas i praktiken och kommer att publicera vanliga frågor och svar på sin hemsida. Foto: Per Andersson
Färdiga kriterier för när järn- stål- och aluminiumskrot upphör att vara avfall träder i kraft under hösten. Det är innehavaren som väljer om materialet ska omklassas.

I höst träder kriterierna i kraft för när järn-, stål- och aluminiumskrot slutar att vara avfall. Villkoren tar sikte på det avfall som behandlas, det vill säga skrotmaterial för återvinning, behandlingsmetoden och kvaliteten på det återvunna och färdigbehandlade skrotet.

Innehavaren väljer

Det är innehavaren av metallskrotet som väljer ifall det ska klassas om. Då utfärdar innehavaren en försäkran om att det före detta skrotet uppfyller villkoren för omklassning. Juridiskt blir då innehavaren tillverkare av materialet.

Kraven som ska uppfyllas handlar exempelvis om att:

 • farligt avfall, med vissa undantag, inte ska användas som råmaterial
 • all mekanisk behandling som krävs för att skrotet ska kunna användas direkt i stålverk och gjuterier ska ha slutförts
 • halten främmande material i det återvunna skrotet inte ska överstiga 2 procent.

Om innehavaren inte utfärdar en försäkran omfattas metallskrotet, precis som tidigare, av avfallslagstiftningen.

Produktlagstiftningen gäller för det som tidigare var avfall

Metallskrotet som omklassats och inte längre är avfall omfattas av produktlagstiftningen, exempelvis Reach. "Tillverkaren" är skyldig att registrera ämnet, men kan få undantag .

För att få undantag från registreringsplikten måste någon redan ha registrerat samma ämne och följande villkor vara uppfyllda:

 • det ämne som är resultatet av återvinningsprocessen är detsamma som det ämne som har registrerats i enlighet med avdelning II,
 • information om ämnet är tillgängligt för det företag som genomför återvinningen (säkerhetsdatablad eller motsvarande, se artikel 31 eller 32).
FAKTA Kraven för omklassning

Kriterierna träder i kraft den 9 oktober 2011

Metallskrotet upphör att vara avfall när det överförs från innehavaren till mottagaren under förutsättningen att:

 • kriterierna är uppfyllda
 • innehavaren har utfärdat en skriftlig försäkran om att kriterierna är uppfyllda
 • innehavaren har ett certifierat kvalitetsledningssystem för kontroll och övervakning av de förfaranden som kriterierna tar sikte på.
FAKTA Bakgrund "end of waste"

Frågan om när avfall upphör att vara avfall avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas. För att gränsen ska bli tydlig arbetar EU-kommissionen med att ta fram kriterier. I det nya avfallsdirektivet (2008/98/EG) finns villkor att avfall ska upphöra att vara avfall i så kallad ”End of waste”.

De avfallsströmmar som ska få egna kriterier är olika sorters metallskrot, returpapper, glas, plast och kompost/biogödsel.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kraven för omklassning

Kriterierna träder i kraft den 9 oktober 2011

Metallskrotet upphör att vara avfall när det överförs från innehavaren till mottagaren under förutsättningen att:

 • kriterierna är uppfyllda
 • innehavaren har utfärdat en skriftlig försäkran om att kriterierna är uppfyllda
 • innehavaren har ett certifierat kvalitetsledningssystem för kontroll och övervakning av de förfaranden som kriterierna tar sikte på.
FAKTA Bakgrund "end of waste"

Frågan om när avfall upphör att vara avfall avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas. För att gränsen ska bli tydlig arbetar EU-kommissionen med att ta fram kriterier. I det nya avfallsdirektivet (2008/98/EG) finns villkor att avfall ska upphöra att vara avfall i så kallad ”End of waste”.

De avfallsströmmar som ska få egna kriterier är olika sorters metallskrot, returpapper, glas, plast och kompost/biogödsel.