Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Läckagesökning i egen regi
Vatten och avlopp 11 aug 2011
Samtidigt började man att åtgärda felkopplingar och skador på kommunens ledningsnät mer omgående än tidigare. Svedala kommun hittade 114 felkopplade fastigheter på fem år.
I Svedala kommun valde man att gå på jakt efter det okända tillskottsvattnet genom att söka upp felkopplade fastigheter.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
För att kunna göra arbetet i egen regi samarbetade flera enheter och bolag. Till exempel bistod räddningstjänsten med rökmaskin, rökvätska och tätningar, brandkåren med brandposthuvud och slang, ARV Svedala med elverk, parkenheten lånade ut släp, kärl och pump samt maskinverkstadens tillverkade rör för spolning av stuprör. På så sätt begränsades nyinköpen till färg för spolning, fläkt, slang och munstycke. VA-enhetens två mättekniker monterade ihop hela härligheten och sedan var det bara att bör

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Vanliga orsaker till oönskat tillskottsvatten

 • ledningar som avleder dagvatten till spillvattenledning
 • spillvattenledningar kopplade på dagvattenledning
 • ledningssystem som kopplats till både dag- och spillvattenledning
 • oönskade bräddavlopp
 • överläckage från dag- och spillvattenledningar.
FAKTA Snabbfakta Svedala

 • Årsflöde Svedala avloppsreningsverk: 1 091 000 m3(Bara och Klågerup avledes till Malmö Sjölunda)
 • Påkopplad befolkning Svedala ARV: 10 800
 • Spillvattennätets längd: 250 km
 • Antal pumpstationer i kommunen: 27
 • Andel tillskottsvatten i spillvatten: ca 30 %
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Vanliga orsaker till oönskat tillskottsvatten

 • ledningar som avleder dagvatten till spillvattenledning
 • spillvattenledningar kopplade på dagvattenledning
 • ledningssystem som kopplats till både dag- och spillvattenledning
 • oönskade bräddavlopp
 • överläckage från dag- och spillvattenledningar.
FAKTA Snabbfakta Svedala

 • Årsflöde Svedala avloppsreningsverk: 1 091 000 m3(Bara och Klågerup avledes till Malmö Sjölunda)
 • Påkopplad befolkning Svedala ARV: 10 800
 • Spillvattennätets längd: 250 km
 • Antal pumpstationer i kommunen: 27
 • Andel tillskottsvatten i spillvatten: ca 30 %